Logowanie

Wniosek oskarżyciela prywatnego o zwolnienie od uiszczenia zryczałtowanej równowartości wydatków

Oskarżyciel prywatny składa przy akcie oskarżenia lub wraz z oświadczeniem o przyłączeniu się do toczącego się postępowania lub podtrzymaniu oskarżenia, od którego prokurator odstąpił, dowód wpłacenia do kasy sądowej zryczałtowanej równowartości wydatków. Jeżeli potrafi wykazać, że poniesienie wydatków byłoby dla niego zbyt uciążliwe, może wystąpić do sądu z wnioskiem o zwolnienie go z tego obowiązku.

W celu pobrania dokumentu wykup usługę "Dostęp do wzorów dokumentów"

Jeżeli masz już wykupioną usługę

* kod otrzymany przez sms (6 znaków)

Aby otrzymać kod, wyślij SMS pod jeden z niżej podanych numerów

Dostęp do 1 dokumentu cena 6,15zł

Wyślij SMS na numer: 7568, w treści wpisując EPD

Dostęp do 3 dokumentów cena 11,70zł

Wyślij SMS na numer: 7968, w treści wpisując EPD

Dostęp do 10 dokumentów cena 30,75zł

Wyślij SMS na numer: 92568, w treści wpisując EPD

regulamin

instrukcja obsługi SMS

Po wysłaniu SMS'a otrzymasz odpowiedź zawierającą specjalny kod dostępu, który należy wpisać w okienku logowania. Kod umożliwia przeglądanie wszystkich treści w portalu e-prawnik.pl

Zapoznaj się z regulaminem usługi. Aby skorzystać z usługi musisz mieć poprawnie skonfigurowaną obsługę plików cookie.

Wysyłając SMS na w/w numery wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany numer telefonu komórkowego.

Porady prawne e-prawnik.pl:


 • Zwrot kosztów w postępowaniu prywatnoskargowym

  Złożyłem prywatny akt oskarżenia z art. 216 kk i Sąd Grodzki zażądał wpłacenia kwoty 300 zł tytułem zryczałtowanej równowartości wydatków w postępowaniu prywatnoskargowym. Czy otrzymam zwrot tej kwoty, gdy winowajca zostanie skazany?

 • Opłata za prywatny akt oskarżenia

  Składam prywatny akt oskarżenia do sądu. Moim pełnomocnikiem będzie adwokat. To on będzie składał w moim imieniu ten akt. Kto powinien go opłacić? Adwokat czy ja? Czy dokonaniem opłaty, będzie naklejenie znaczków sądowych w wysokości 300 zł na ten akt?

 • Orzeczenie kary grzywny

  Czy w akcie oskarżenia czytanym podczas rozprawy głównej przez oskarżyciela prywatnego, można wnioskować o ukaranie oskarżonego karą grzywny o określonej wysokości (wypłacenie tej kwoty określonej osobie, instytucji itp ) i zasądzenie na rzecz oskarżyciela prywatnego zwrotu kosztów sądowych? Kto otrzymuje zasądzoną w takich rozprawach kwotę pieniężną - poszkodowany (oskarżyciel prywatny ), Skarb Państwa czy jeszcze ktoś inny? Czy Sąd sam podejmuje decyzję komu są wypłacane pieniądze z grzywny?

 • Stawiennictwo oskarżonego prywatnego na rozprawie

  Czy oskarżony w sprawie z oskarżenia prywatnego ma obowiązek uczestniczyć w rozprawie głównej? Jakie kroki podejmuje sąd w razie jego niestawiennictwa na rozprawie?

 • Koszty na rzecz oskarżyciela posiłkowego

  Proszę o podanie zasad regulujących naliczania kosztów procesu na rzecz oskarżyciela prywatnego w zakresie kosztów dojazdu do sądu? Czy wystarczy podanie dla sądu kwoty dojazdu niekoniecznie najtańszym środkiem lokomocji? Czy koszty dojazdu nalicza sąd po apelacji i ponownym rozpatrzeniu w pierwszej instancji z całości postępowania, czy tylko z postępowania odwoławczego?

zamów dokument

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji

Podobne wzory dokumentów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.