Logowanie

Wspólnicy spółki jawnej – załącznik do wniosku o rejestrację spółki (KRS-WB)

Do wniosku o rejestrację spółki jawnej w Krajowym Rejestrze Sądowym dołącza się formularz KRS-WB. W załączniku tym wskazuje się wszelkie dane, które są następnie ujawniane w rejestrze, a w szczególności nr PESEL, informacje o zawartych majątkowych umowach małżeńskich i ewentualnie powstałej rozdzielności majątkowej.

W celu pobrania dokumentu wykup usługę "Dostęp do wzorów dokumentów"

Jeżeli masz już wykupioną usługę

* kod otrzymany przez sms (6 znaków)

Aby otrzymać kod, wyślij SMS pod jeden z niżej podanych numerów

Dostęp do 1 dokumentu cena 6,15zł

Wyślij SMS na numer: 7568, w treści wpisując EPD

Dostęp do 3 dokumentów cena 11,70zł

Wyślij SMS na numer: 7968, w treści wpisując EPD

Dostęp do 10 dokumentów cena 30,75zł

Wyślij SMS na numer: 92568, w treści wpisując EPD

regulamin

instrukcja obsługi SMS

Po wysłaniu SMS'a otrzymasz odpowiedź zawierającą specjalny kod dostępu, który należy wpisać w okienku logowania. Kod umożliwia przeglądanie wszystkich treści w portalu e-prawnik.pl

Zapoznaj się z regulaminem usługi. Aby skorzystać z usługi musisz mieć poprawnie skonfigurowaną obsługę plików cookie.

Wysyłając SMS na w/w numery wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany numer telefonu komórkowego.

Porady prawne e-prawnik.pl:


 • Śmierć wspólnika spółki jawnej

  Jakie są następstwa prawne gdy jeden z dwóch udziałowców spółki jawej umiera? Czy taka spółka musi być zlikwidowana? Czy umowa spółki jawnej może tę kwestię regulować?

 • Wynagrodzenie za prowadzenie spraw spółki jawnej

  Większość umów spółek jawnych zawiera stwierdzenie "za świadczoną pracę na rzecz spółki wspólnikom nie przysługuje wynagrodzenie". Czy współwłaściciele spółki jawnej po wcześniejszym zapisie w umowie spółki mogą pobierać wynagrodzenie które nie będzie kosztem w sensie podatkowym a jedynie pomniejszy zysk spółki wykazany w rocznym bilansie.

 • Wpis wspólników spółki cywilnej do rejestru

  Prowadzimy spółkę cywilną z kolegą od 1995, spółka posiada wpis w rejestrze działalności gospodarczej w Urzędzie Gminny, na terenie której jest prowadzona działalność gospodarcza. 1.Czy w świetle nowych przepisów wystarczy zgłosić działalność każdego ze wspólników oddzielnie, czy też należy dodatkowo przeprowadzić raz jeszcze rejestrację spółki - jeśli tak to gdzie? 2.Czy wspólnicy zgłaszają działalność w urzędach odpowiednich do miejsca swojego zamieszkania czy też w urzędzie właściwym do prowadzenia działalności gospodarczej?

 • Oznaczenie spółki jawnej w obrocie

  Czy na pieczątkach firmowych i na fakturach w spółce jawnej wymagane są nazwiska wspólników tak jak ma to miejsce przy spółce cywilnej? Jaka jest właściwa pisownia skrótu spółka jawna "s.j." małymi literami czy też inaczej?

 • Zatrudnienie wspólników spółki jawnej w spółce

  W skład spółki jawnej wchodzi 3 wspólników, a zapis w KRS mówi, że uprawnionymi do reprezentacji spółki są wszyscy wspólnicy, przy czym składanie oświadczeń woli w imieniu spółki wymaga współdziałania wszystkich wspólników łącznie. Jaka jest w świetle takiego zapisu w KRS oraz obecnego stanu prawnego możliwość zatrudnienia wspólników spółki jawnej na umowę o pracę w tejże spółce? Czy jest w ogóle taka możliwość i jakie warunki muszą być ku temu spełnione?

zamów dokument

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji

Podobne wzory dokumentów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.