Logowanie

Wzór - Wniosek o zmianę wpisu w KRS - sprawozdanie finansowe (KRS-Z30)

Jednym z wielu obowiązków ciążących na przedsiębiorcach wpisanych do Rejestru Przedsiębiorców KRS jest coroczne składanie do sądu rejestrowego sprawozdań finansowych. Nie uczynienie zadość temu obowiązkowi może skutkować nałożeniem kar pieniężnych na osoby odpowiedzialne za reprezentację podmiotu np. członków zarządu. Wniosek o ujawnienie wzmianki o złożeniu sprawozdania finansowego powinien zostać złożony na urzędowym formularzu KRS-Z30. Sprawozdanie finansowe wraz z w/w dokumentami składa sie do sadu rejestrowego właściwego ze względu na siedzibę spółki której wpis dotyczy. Formularz należy wypełnić prawidłowo, w przeciwnym razie sąd zwróci wniosek nie wzywając wcześniej o uzupełnienie braków formalnych. W przypadku spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych, kierownik jednostki sporządza, wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym, sprawozdanie z działalności jednostki. Niniejszy formularz KRS-Z30 jest wypełniony. Formularz do wypełnienia można pobrać m.in. ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl

W celu pobrania dokumentu wykup usługę "Dostęp do wzorów dokumentów"

Jeżeli masz już wykupioną usługę

* kod otrzymany przez sms (6 znaków)

Aby otrzymać kod, wyślij SMS pod jeden z niżej podanych numerów

Dostęp do 1 dokumentu cena 6,15zł

Wyślij SMS na numer: 7568, w treści wpisując EPD

Dostęp do 3 dokumentów cena 11,70zł

Wyślij SMS na numer: 7968, w treści wpisując EPD

Dostęp do 10 dokumentów cena 30,75zł

Wyślij SMS na numer: 92568, w treści wpisując EPD

regulamin

instrukcja obsługi SMS

Po wysłaniu SMS'a otrzymasz odpowiedź zawierającą specjalny kod dostępu, który należy wpisać w okienku logowania. Kod umożliwia przeglądanie wszystkich treści w portalu e-prawnik.pl

Zapoznaj się z regulaminem usługi. Aby skorzystać z usługi musisz mieć poprawnie skonfigurowaną obsługę plików cookie.

Wysyłając SMS na w/w numery wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany numer telefonu komórkowego.

Porady prawne e-prawnik.pl:


 • Zasady wypełniania wniosków do KRS-u

  Błędy w formularzach składanych do KRS mogą drogo kosztować przedsiębiorców. Brak jest na nich m.in. objaśnienia w ilu egzemplarzach należy np. składać załączniki do formularza KRS Z 30 i czy jeżeli mają być np. dwa, to czy muszą to być oryginały czy kopie i jak potwierdzone. Ponadto na tym formularzu znajduje się ciemniejsze pole C 1. 36. bez dopisku "wypełnia sąd" tak jak na innych formularzach. Czy to jest błąd, czy należy stosować ogólną zasadę "ciemniejsze wypełnia sąd"?

 • Wpis o sprawozdaniu finansowym spółki jawnej w KRS

  Czy spółka jawna ma obowiązek dokonywania wpisu w KRS wzmianki o rocznym sprawozdaniu finansowym?

 • Termin składania sprawozdania finansowego do KRS

  Spółka komandytowa podjęła uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. W jakim terminie należy złożyć to sprawozdanie w KRS?

 • Termin złożenia bilansu

  W jakim terminie powinna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością złożyć do Sądu Gospodarczego sporządzony bilans za rok obrotowy 2001?

 • Zgłoszenie zmian w składzie zarządu do KRS

  Ile mamy czasu od Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników odwołującego członka zarządu na złożenie dokumentów w KRS? Czy do dokumentów składanych do KRS, czyli KRS-Z3 i KRS -ZK składamy protokół z Nadzwyczajnego Zgromadzenia i oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka zarządu? Czy coś jeszcze powinniśmy złożyć?

zamów dokument

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji

Podobne wzory dokumentów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.