Logowanie

Zażalenie na odmowę zwolnienia od kosztów

Zażalenie w procesie przysługuje na postanowienie sądu I instancji kończące postępowanie w sprawie, jak również na postanowienia tego sądu i zarządzenia przewodniczącego wyczerpująco wymienione w art. 394 § 1 kpc. O zażaleniu na odmowę zwolnienia od kosztów sądowych stanowi art. 394 § 1 pkt 2 kpc. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego (art. 126 kpc) oraz zawierać wymienienie zaskarżonego postanowienia (zarządzenia) i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów (art. 394 § 3 kpc).

W celu pobrania dokumentu wykup usługę "Dostęp do wzorów dokumentów"

Jeżeli masz już wykupioną usługę

* kod otrzymany przez sms (6 znaków)

Aby otrzymać kod, wyślij SMS pod jeden z niżej podanych numerów

Dostęp do 1 dokumentu cena 6,15zł

Wyślij SMS na numer: 7568, w treści wpisując EPD

Dostęp do 3 dokumentów cena 11,70zł

Wyślij SMS na numer: 7968, w treści wpisując EPD

Dostęp do 10 dokumentów cena 30,75zł

Wyślij SMS na numer: 92568, w treści wpisując EPD

regulamin

instrukcja obsługi SMS

Po wysłaniu SMS'a otrzymasz odpowiedź zawierającą specjalny kod dostępu, który należy wpisać w okienku logowania. Kod umożliwia przeglądanie wszystkich treści w portalu e-prawnik.pl

Zapoznaj się z regulaminem usługi. Aby skorzystać z usługi musisz mieć poprawnie skonfigurowaną obsługę plików cookie.

Wysyłając SMS na w/w numery wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany numer telefonu komórkowego.

Porady prawne e-prawnik.pl:


 • Zażalenie na postanowienie w sprawie alimentów

  Sąd wydał na rozprawie postanowienie o zabezpieczeniu przyszłych świadczeń alimentacyjnych, z którym to postanowieniem nie zgadzam się i najpóźniej 27.11. wniosę zażalenie na postanowienie Sądu. Jakie załączniki muszę "podpiąć" do zażalenia na postanowienie Sądu i czy zażalenie muszę uzasadnić?

 • Zaskarżalność odmowy zwolnienia od kosztów

  Czy istnieje możliwość odwoławcza, a jeżeli tak, to jaka - od niekorzystnego dla mnie postanowienia Sądu Okręgowego w związku ze złożeniem przeze mnie zażalenia na postanowienie Sądu Rejonowego? Sprawa dotyczy zwolnienia od kosztów badań DNA (ze względu na trudną sytuację finansową). Nie jestem bowiem w stanie ich ponieść bez uszczerbku dla utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Po jakim czasie - w tej sytuacji - uprawomocni się postanowienie Sądu Okręgowego?

 • Zwolnienie od kosztów sądowych po apelacji

  Złożyłam apelację od wyroku sądu pracy I instancji, a razem z nią wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. Sąd I instancji nie zwolnił mnie od kosztów, mimo że jestem na zasiłku dla bezrobotnych. Chcę się odwołać od postanowienia, lub napisać ponownie wniosek o zwolnienie od kosztów, ale do sądu II instancji, bo to on będzie tę apelację rozpatrywał. Czy w sytuacji, gdy sąd I instancji nie uwzględnił wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych, a apelacja zostanie przekazana do sądu II instancji mogę ponownie taki wniosek złożyć, ale wprost do sądu II instancji, czy też nie ma innej drogi niż zażalenie na odmowę?

 • Zaskarżenie czynności notariusza

  Chciałem zawrzeć umowę najmu okazjonalnego (jako najemca). W tym celu muszę załatwić dwa oświadczenia złożone u notariusza. Pracownik kancelarii notarialnej (telefonicznie) odmawia wykonania czynności bo nie pasuje mu umowa; twierdzi, że to nie jest umowa najmu okazjonalnego. Czy można w takim przypadku zaskarżyć odmowę notariusza i w jakiej formie odmowa powinna być najpierw sporządzona?

 • Uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu

  Przy zawieraniu umowy ustanawiającej odrębną własność lokalu jest potrzebne dla notariusza zaświadczenie o samodzielności lokalu. Kto je wydaje i jakie dokumenty trzeba złożyć do jego wystawienia?

NULL
zamów dokument

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji

Podobne wzory dokumentów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.