Logowanie

Projekty rozporządzeń Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

11.5.2010

Projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia .. 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (z terminem na zgłaszanie uwag 7 dni od dnia jego otrzymania)

Obowiązuje od:2010-05-11
Data publikacji:2010-05-11

POWIĄZANE PLIKI (2):

 • Tekst projektu rozporządzenia
 • Załącznik - tabela zaszeregowania stanowisk służbowych policjantów do poszczególnych grup oraz odpowiadających im policyjnych stopni etatowych
 • Strona 1 z 2
  Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia (poz. ) TABELA ZASZEREGOWANIA STANOWISK SŁUŻBOWYCH POLICJANTÓW DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP ORAZ ODPOWIADAJĄCYCH IM POLICYJNYCH STOPNI ETATOWYCH Użyte w tabeli skróty nazw jednostek organizacyjnych Policji oznaczają:

  1) KGP Komendę Główną Policji,

  2) KWP komendę wojewódzką (Stołeczną) Policji,

  3) KP(M,R)P komendę powiatową (miejską, rejonową) Policji,

  4) KP komisariat (komisariat specjalistyczny) Policji,


  5) JBR jednostkę badawczo ? rozwojową Policji,

  6) WSPol Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie,

  7) SP szkołę policyjną,

  8) OSzP ośrodek szkolenia Policji,

  9) OPP oddział prewencji Policji i samodzielny pododdział prewencji Policji,

  10) AT samodzielny pododdział antyterrorystyczny Policji. Grupa zaszeregowania 4 16 15 14a 14a 14 14 14

  L.p. Nazwa stanowiska 1 2 Komendant Główny Policji I Zastępca Komendanta Głównego Policji, Zastępca Komendanta Głównego Policji Komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji Dyrektor Centralnego Biura Śledczego Komendant-rektor Dyrektor biura (równorzędnej komórki organizacyjnej) Dyrektor jednostki badawczo ? rozwojowej Policji

  Stopień etatowy 3 generalny inspektor nadinspektor nadinspektor nadinspektor nadinspektor inspektor Inspektor

  Jednostka organizacyjna Policji 5 KGP KGP KWP KGP WSPol KGP JBR 6 7 8 9 10 11 12 13 14

  1.

  2. 3.

  4. 5.

  6. 7.

  1

  1

  8.

  9. 10.

  11. 12.

  13. 14.

  15. 16.

  17. 18.

  19. 20.

  21. 22.

  23. 24.

  25. 26.

  27. 28.

  29. 30.

  2 I Zastępca komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji Zastępca komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji Zastępca Dyrektora Centralnego Biura Śledczego Komendant Zastępca komendanta-prorektor Prorektor Kanclerz Zastępca dyrektora biura (równorzędnej komórki organizacyjnej) Zastępca dyrektora jednostki badawczo ? rozwojowej Policji Rzecznik prasowy Główny księgowy budżetu Zastępca komendanta Komendant powiatowy (miejski, rejonowy) Policji Naczelnik zarządu Adiunkt-dyrektor instytutu, Dyrektor instytutu Dowódca oddziału Profesor zwyczajny Dziekan Główny księgowy - naczelnik wydziału Kwestor Profesor nadzwyczajny Zastępca naczelnika zarządu Zastępca głównego księgowego - naczelnika wydziału Radca

  3 inspektor inspektor inspektor inspektor inspektor inspektor inspektor inspektor inspektor inspektor inspektor inspektor inspektor inspektor inspektor inspektor Inspektor młodszy inspektor młodszy inspektor młodszy inspektor młodszy inspektor młodszy inspektor młodszy inspektor

  4 13a 13a 13 13 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11

  5

  6 KWP

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  KGP SP WSPol WSPol WSPol KGP JBR KGP KGP SP KP(M,R)P KGP WSPol OPP JBR KGP KWP JBR JBR KGP KGP KGP KWP KWP JBR JBR WSPol SP WSPol WSPol WSPol WSPol SP

  2

  1

  31.

  32. 33.

  34. 35.

  36. 37.

  38. 39.

  40. 41.

  42. 43.

  44. 45.

  46. 47.

  48. 49.

  50. 51. 52.

  2 Naczelnik wydziału (równorzędnej komórki organizacyjnej) Kierownik rektoratu I Zastępca komendanta powiatowego (miejskiego, rejonowego) Policji Zastępca komendanta powiatowego (miejskiego, rejonowego) Policji Komendant komisariatu (komisariatu specjalistycznego) Policji1 Dowódca samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego Adiunkt-zastępca dyrektora instytutu, Zastępca dyrektora instytutu Adiunkt-kierownik zakładu, Kierownik zakładu Naczelnik wydziału-radca prawny Redaktor naczelny Kierownik ośrodka Zastępca dowódcy oddziału Dowódca samodzielnego pododdziału Radca prawny Adiunkt-zastępca kierownika zakładu Adiunkt Dyżurny Zastępca naczelnika wydziału (równorzędnej komórki organizacyjnej) Zastępca komendanta komisariatu (komisariatu specjalistycznego) Policji1 Zastępca dowódcy samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego Kierownik studium Zastępca kierownika zakładu

  3 młodszy inspektor młodszy inspektor młodszy inspektor młodszy inspektor młodszy inspektor młodszy inspektor młodszy inspektor młodszy inspektor młodszy inspektor młodszy inspektor młodszy inspektor młodszy inspektor młodszy inspektor młodszy inspektor młodszy inspektor młodszy inspektor młodszy inspektor podinspektor podinspektor podinspektor podinspektor podinspektor

  4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10 10

  5 KGP

  6 KWP

  7

  8

  9 JBR

  10 WSPol WSPol

  11 SP

  12

  13

  14

  KP(M,R)P KP AT WSPol JBR JBR KGP KGP KWP OSzP OPP OPP KGP KWP JBR JBR JBR JBR KP AT JBR WSPol WSPol SP SP WSPol WSPol WSPol WSPol SP WSPol WSPol SP

  KGP KGP KWP SP

  3

  1

  53.

  < >

  pobierz plik

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.