Logowanie

Projekty rozporządzeń Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

29.12.2010

Projekt stanowiska Rządu wobec komisyjnego projektu ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk 3447) (w wersji kierowanej do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów)

Obowiązuje od:2010-12-29
Data publikacji:2010-12-29

POWIĄZANE PLIKI (1):

  • Tekst projektu stanowiska
  • Strona 6 z 6

    z tym, przepisem art. 63 tej ustawy dokonano zmian w art. 12 ust. 9 ustawy o ochronie przyrody, zgodnie z którym opłaty za wstęp do parku narodowego lub na niektóre jego obszary oraz za udostępnianie parku narodowego lub niektórych jego obszarów są dochodami budżetu państwa albo przychodami instytucji gospodarki budżetowej, o ile instytucja ta zostanie utworzona zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) i są przeznaczone na tworzenie i utrzymanie infrastruktury turystycznej i edukacyjnej parku narodowego oraz na ochronę przyrody. Opłaty pobierane za wstęp do parku narodowego, w wysokości 15% wpływów za każdy kwartał, przeznacza się na dofinansowanie działalności ratowniczej specjalistycznych organizacji ratowniczych ? GOPR i TOPR, działających na terenie danego parku narodowego. Zgodnie z art. 123 pkt 3 ustawy ? Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, art. 63 tej ustawy wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku. Proponowana treść art. 43 komisyjnego projektu ustawy budzi wątpliwości, bowiem nie uwzględnia zmian wprowadzanych ww. art. 63 ustawy ? Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. Poza tym należy podkreślić, że zgodnie z art. 12 ustawy o ochronie przyrody, opłaty pobierane są za wstęp do parku narodowego lub na niektóre jego obszary określone w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw środowiska. Nie są natomiast pobierane opłaty za wstęp na ścieżki edukacyjne. Nie jest również jasne, o jakich ?wszelkich obiektach biletowanych? jest mowa w przepisie komisyjnego projektu. Reasumując, Rząd komisyjny projekt ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich opiniuje negatywnie.


    8

    < >

    pobierz plik

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.