Logowanie

Wzór umowy poręczenia

Stosunek poręczenia powstaje na podstawie umowy zawartej między poręczycielem a wierzycielem. Przedmiotem poręczenia może być każde zobowiązanie dłużnika bez względu na jego podstawę i źródło jak i to czy jest to zobowiązanie pieniężne czy nie, osobiste czy wynika z działanie czy tez z zaniechania. Jeśli dłużnik nie spełni świadczenia może ono być spełnione przez poręczyciela. Jeśli natomiast świadczenie może być spełnione wyłącznie przez dłużnika na poręczyciela mogą być nałożone następstwa nie wykonania zobowiązania – w szczególności poręczyciel będzie zobowiązany do naprawienia wynikłej stąd szkody. Poręczyciel może poręczyć całość długu bądź jego część, strony uprawnione są także do ograniczenia wysokości odpowiedzialności poręczyciela. Poręczenie może także dotyczyć bądź wymagalnego bądź przyszłego roszczenia.

W celu pobrania dokumentu wykup usługę "Dostęp do wzorów dokumentów"

Jeżeli masz już wykupioną usługę

* kod otrzymany przez sms (6 znaków)

Aby otrzymać kod, wyślij SMS pod jeden z niżej podanych numerów

Dostęp do 1 dokumentu cena 6,15zł

Wyślij SMS na numer: 7568, w treści wpisując EPD

Dostęp do 3 dokumentów cena 11,70zł

Wyślij SMS na numer: 7968, w treści wpisując EPD

Dostęp do 10 dokumentów cena 30,75zł

Wyślij SMS na numer: 92568, w treści wpisując EPD

regulamin

instrukcja obsługi SMS

Po wysłaniu SMS'a otrzymasz odpowiedź zawierającą specjalny kod dostępu, który należy wpisać w okienku logowania. Kod umożliwia przeglądanie wszystkich treści w portalu e-prawnik.pl

Zapoznaj się z regulaminem usługi. Aby skorzystać z usługi musisz mieć poprawnie skonfigurowaną obsługę plików cookie.

Wysyłając SMS na w/w numery wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany numer telefonu komórkowego.

Porady prawne e-prawnik.pl:


 • Wygaśnięcie poręczenia wierzytelności

  Czy przelew wierzytelności na nowego wierzyciela powoduje wygaśnięcie istniejącego poręczenia?

 • Umowa poręczenia

  Czy spełnia wymogi kodeksu cywilnego umowa poręczenia, na której złożę tylko oświadczenie na piśmie, że poręczam za kogoś wykonanie przez niego innej umowy? Czy też powinienem jednak sporządzić umowę na piśmie podpisaną również przez osobę, której składam to oświadczenie?

 • Odwołanie poręczenia

  Czy mogę cofnąć poręczenie kredytu bankowe tzw. mieszkaniowego? Jakie formalności trzeba dokonać przy cofnięciu poręczenia?

 • Zasady i zakres odpowiedzialności poręczycieli

  Czy po ogłoszeniu upadłości poręczyciele upadłego też odpowiadają własnym majątkiem, zastawionym na rzecz poręczenia?

 • Prawo ochronne na wzór użytkowy

  W chwili obecnej uzykałem prawo ochronne na wzór użytkowy na okres od 1997 r. do 2007 r. Na podstawie tego wzoru produkuję wyroby i je sprzedaję. W jaki sposób przedłużyć istniejącą ochronę, jak przejść z tym wyrobem na wzór przemysłowy?

zamów dokument

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji

Podobne wzory dokumentów

 • Umowa sprzedaży - ogólny wzór

  Umowa sprzedaży jest umową nazwaną i uregulowaną w Kodeksie cywilnym - art. 535 i nast. Minimalną treścią umowy sprzedaży powinno być określenie stron umowy, jej (...)

 • Wypowiedzenie umowy z telewizją cyfrową

  Dokument jest wzorem wypowiedzenia umowy z usługodawcą, świadczącym usługi telewizji cyfrowej. Dokument należy złożyć zgodnie z postanowieniami umowy bądź załączonego (...)

 • Przedwstępna umowa o pracę

  Dopuszczalne jest zawarcie umowy, na mocy której strony zobowiążą się do zawarcia innej umowy - w tym także umowy o pracę. Taka umowa przedwstępna powinna zawierać (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.