Logowanie

Oświadczenie o potrąceniu

Potrącenia dokonywa się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. Brak jest specjalnych wymagań ustawowych w odniesieniu do formy złożenia oświadczenia o potrąceniu.

W celu pobrania dokumentu wykup usługę "Dostęp do wzorów dokumentów"

Jeżeli masz już wykupioną usługę

* kod otrzymany przez sms (6 znaków)

Aby otrzymać kod, wyślij SMS pod jeden z niżej podanych numerów

Dostęp do 1 dokumentu cena 6,15zł

Wyślij SMS na numer: 7568, w treści wpisując EPD

Dostęp do 3 dokumentów cena 11,70zł

Wyślij SMS na numer: 7968, w treści wpisując EPD

Dostęp do 10 dokumentów cena 30,75zł

Wyślij SMS na numer: 92568, w treści wpisując EPD

regulamin

instrukcja obsługi SMS

Po wysłaniu SMS'a otrzymasz odpowiedź zawierającą specjalny kod dostępu, który należy wpisać w okienku logowania. Kod umożliwia przeglądanie wszystkich treści w portalu e-prawnik.pl

Zapoznaj się z regulaminem usługi. Aby skorzystać z usługi musisz mieć poprawnie skonfigurowaną obsługę plików cookie.

Wysyłając SMS na w/w numery wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany numer telefonu komórkowego.

Porady prawne e-prawnik.pl:


 • Skutki potrącenia wzajemnych świadczeń

  Firma jest nam winna kwotę 1000 zł tytułem odsetek za niezapłacone w terminie faktury. My jesteśmy winni kwotę 1200 zł za wystawione faktury (stan na 01. 01. 2002 r.). Trwa to już 2 lata i firma od dwóch lat nalicza nam odsetki od kwoty 1200 zł. Czy postępowanie takie jest prawidłowe czy też odsetki powinny być naliczane od kwoty wynikającej z kompensaty na dzień 01. 01. 2002 r. tj. 200 zł.

 • Potrącenie zajętej wierzytelności

  Firma Y posiada wierzytelność do Firmy X wysokości 10.000,00. Firma X ma wierzytelność do Firmy Y wysokości 9.000,00. Żadna z firm nie złożyła oświadczenia stosownie do art. 499 o potrąceniu wierzytelności. Międzyczasie wierzytelność Firmy Y w Firmie X została zajęta przez komornika, który zakazał Firmie X jako dłużnikowi zajętej wierzytelności odbierania tej wierzytelności i rozporządzania nią. Z drugiej strony art. 499 mówi, że oświadczenie o potrąceniu ma moc wsteczną od chwili, kiedy potrącenie stało się możliwe. Potrącenie było możliwe przez zajęciem komorniczym. Czy w opisywanej sytuacji jest możliwe skuteczne potrącenie wierzytelności w trybie art. 498 kc?

 • Potrącenie wierzytelności objętej nakazem

  Firma Y posiada wierzytelność do Firmy X wysokości 10.000,00 zł. Firma X ma wierzytelność do Firmy Y wysokości 9.000,00 zł. Żadna z firm nie złożyła oświadczenia stosownie do art. 499 o potrąceniu wierzytelności. Firma X wystąpiła do Sądu przeciwko Firmie Y o wydanie nakazu zapłaty 9.000,00 zł. Nakaz taki otrzymała i ma on moc prawną. Czy, jeżeli dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, lecz jedna z tych osób posiada prawomocny nakaz zapłaty w stosunku do drugiej osoby, dłużnik wierzytelności objętej nakazem płatniczym może skutecznie uwolnić się z długu poprzez złożenie oświadczenia o potrąceniu zgodnie z art. 499 kc.

 • Uznanie potrącenia za niesłuszne

  W jaki sposób dokonuje się potrącenia i jak się przed nim bronić, jeśli uważam, że jest niesłuszne?

 • Potrącenie wierzytelności z tytułu wykonawczego

  Przeciwko mojej klientce komornik wszczął postępowanie egzekucyjne z wniosku osoby, która jest w rzeczywistości dłużnikiem mojej klientki i przeciwko tej osobie współpracująca ze mną kancelaria prawna już złożyła lub na dniach złoży wniosek do komornika w innym rewirze o wszczęcie egzekucji. Istnieją mianowicie dwa tytuły wykonawcze: w jednym moja klienta ma zapłacić kwotę ok. 10 tys. zł tej osobie, która złożyła wniosek egzekucyjny przeciwko mojej klientce, natomiast w drugim tytule wykonawczym ta osoba ma zapłacić mojej klientce (w innej sprawie) ok. 3 x więcej! Trudno, aby osoba ta nie wiedziała, że jest winna mojej klientce te pieniądze. Czy w tej sytuacji należy skierować komornika, który wszczął postępowanie egzekucyjne przeciwko mojej klientce, wniosek aby skontaktował się z tym komornikiem, do którego skierowaliśmy wniosek egzekucyjny przeciwko tej osobie?

zamów dokument

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji

Podobne wzory dokumentów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.