Logowanie

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

W celu pobrania dokumentu wykup usługę "Dostęp do wzorów dokumentów"

Jeżeli masz już wykupioną usługę

* kod otrzymany przez sms (6 znaków)

Aby otrzymać kod, wyślij SMS pod jeden z niżej podanych numerów

Dostęp do 1 dokumentu cena 6,15zł

Wyślij SMS na numer: 7568, w treści wpisując EPD

Dostęp do 3 dokumentów cena 11,70zł

Wyślij SMS na numer: 7968, w treści wpisując EPD

Dostęp do 10 dokumentów cena 30,75zł

Wyślij SMS na numer: 92568, w treści wpisując EPD

regulamin

instrukcja obsługi SMS

Po wysłaniu SMS'a otrzymasz odpowiedź zawierającą specjalny kod dostępu, który należy wpisać w okienku logowania. Kod umożliwia przeglądanie wszystkich treści w portalu e-prawnik.pl

Zapoznaj się z regulaminem usługi. Aby skorzystać z usługi musisz mieć poprawnie skonfigurowaną obsługę plików cookie.

Wysyłając SMS na w/w numery wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany numer telefonu komórkowego.

Porady prawne e-prawnik.pl:


 • Protest w przetargu nieograniczonym

  Czy złożenie oferty w przetargu nieograniczonym zawierającej wszystkie dokumenty, jakie zamawiający wyszczególnił w specyfikacji potwierdzone, względnie podpisane, jak również oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, lecz nie podpisane przez oferenta (ale stanowiące jedną z części tej oferty) podlega wykluczeniu, a następnie odrzuceniu? Czy zamawiający może odrzucić wszystkie oferty, jakie wpłynęły? Czy może później unieważnić przetarg i jednocześnie rozpisać zamówienie dotyczące tego samego tematu, ale trybie zapytania o cenę? Czy zamawiający może takie zapytanie o cenę rozstrzygnąć i podpisać umowę na jego wykonanie, jeżeli wcześniej wpłynął protest z przetargu nieograniczonego w tym samym temacie? Jeżeli został złożony protest i jest on odrzucony 23.12.2005 i decyzję swoją zamawiający wysłał faxem w tym dniu po godz. 15.00, natomiast ja przeczytałem fax w firmie dopiero 27 rano (potwierdzenia pocztowego jeszcze nie otrzymałem), to od jakiej daty będzie się liczył termin złożenia odwołania na decyzję zamawiającego. I jakie są tego koszty?

 • Przyłączenie się do protestu a odwołanie

  Nasza firma została wyłoniona w przetargu. Inna firma wniosła protest stawiając naszej ofercie 3 zarzuty. Zamawiający poinformował nas, że mamy możliwość przyłączenia się do protestu, co też uczyniliśmy w ciągu 3 dni przyłączając się po stronie zamawiającego. Zamawiający uwzględnił protest konkurencji co do 1 zarzutu (zarzut: załączona została opinia bankowa dla oddziału firmy w Polsce, podczas gdy ofertę składała firma macierzysta z Francji i powinna być to opinia bankowa firmy matki), odrzucił protest co do 2 pozostałych zarzutów. Jednocześnie Zamawiający zamieścił pouczenie mówiące że: "na niniejsze rozstrzygnięcie protestu, stosownie do treści art. 184 ustawy PZP, wykonawcy składającemu protest oraz wykonawcom którzy przyłączyli się do protestu służy prawo wniesienia odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa UZP w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu". W rozstrzygnięciu protestu zamawiający nie stwierdził, że odrzuca naszą firmę i wybiera kolejną. Nie wezwał też nas do uzupełnienia dokumentu (opinii banku). Czy nasza firma powinna wszcząć procedurę odwoławczą pomijając procedurę protestacyjną? Przecież jedynym naszym krokiem w tym postępowaniu było przyłączenie się do protestu po stronie zamawiającego.

 • Oskarżyciel posiłkowy

  Czy istnieje jakiś standardowy wzór zgłoszenia osoby jako oskarżyciela posiłkowego, czy tylko wystarczy napisać takie oświadczenie i przedłożyć do Sądu?

 • Zamówienie publiczne usług niepriorytetowych

  W ustawie Prawo Zamówień Publicznych w art. 5.1. jest następujący zapis \"Do postępowań o udzielenie zamówień, których przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym określone w przepisach wydanych na podstawie art. 2a, nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert, obowiązku żądania wadium, obowiązku żądania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu...\"Czy z tego zapisu wynika, że w postępowaniu o zamówienie publiczne na usługi niepriorytetowe zamawiający może całkowicie zrezygnować z części dotyczącej \"Spełnianie warunków udziału w postępowaniu\"?

 • Postępowanie przed sądem o stwierdzenie nabycia spadku - określenie udziałów

  Czy w postępowaniu o nabycie spadku sąd przyznaje konkretne przedmioty spadkobiercom

zamów dokument

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji

Podobne wzory dokumentów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.