Logowanie

Umowa barterowa

W obrocie prawnym umowy barterowe stają się coraz bardziej popularne. Wymiana barterowa pozwala na bezpośrednią wymianę towaru (usługi) za towar (usługę) bez konieczności angażowania w transakcję pieniądza.

W celu pobrania dokumentu wykup usługę "Dostęp do wzorów dokumentów"

Jeżeli masz już wykupioną usługę

* kod otrzymany przez sms (6 znaków)

Aby otrzymać kod, wyślij SMS pod jeden z niżej podanych numerów

Dostęp do 1 dokumentu cena 6,15zł

Wyślij SMS na numer: 7568, w treści wpisując EPD

Dostęp do 3 dokumentów cena 11,70zł

Wyślij SMS na numer: 7968, w treści wpisując EPD

Dostęp do 10 dokumentów cena 30,75zł

Wyślij SMS na numer: 92568, w treści wpisując EPD

regulamin

instrukcja obsługi SMS

Po wysłaniu SMS'a otrzymasz odpowiedź zawierającą specjalny kod dostępu, który należy wpisać w okienku logowania. Kod umożliwia przeglądanie wszystkich treści w portalu e-prawnik.pl

Zapoznaj się z regulaminem usługi. Aby skorzystać z usługi musisz mieć poprawnie skonfigurowaną obsługę plików cookie.

Wysyłając SMS na w/w numery wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany numer telefonu komórkowego.

Porady prawne e-prawnik.pl:


 • Umowa barterowa a obowiązek wystawiania faktur

  Umowa z 31-12-2001: Firma X (ojciec) udostepnia 3 bary dla firmy Y (syna) do prowadzenia działalności gospodarczej w zamian za świadczenie niepieniężne; firma Y (syn) w zamian za udostepnienie barów od firmy X ojca wykonywać będzie świadczenie niepieniężne w postaci usług kelnerskich w wydawniu m.in. posiłków dla konsumentów firmy X ojca. Umowa zawarta została na czas określony od 31-12-2001 do 31-12-2005. Umowa może byc rozwiązana za 3 m-cznym wypowiedzeniem przez każdą ze stron. Strony postanawiają zgodnie, iż rozliczenie wzajemnych należności związanych z wykonianiem niniejszej umowy nastapi z ostatnim dniem okresu jej obowiązywania; zostanie ono dokonane przez wzajemną kompensatę należności związanej z uzywaniem części lokalów użytkowych przez firmę Y syna oraz nakładu pracy związanego ze świadczeniem usług w w/w lokalach dla firmy X ojca. Wskazane rozliczenie strony dokonają w formie pisemnego porozumienia przed upływem okresu obowiązywania umowy. W przypadku, kiedy we wskazanym porozumieniu strony ustalą zgodnie, iż któreś ze świadczeń wzajemnych jest większej wartości wówczas niniejsze porozumienie będzie podstawą do wystawienia f-ry VAT i obciążenia strony. W związku z umową kierujemy zapytanie: w okresie dzierżawy nie były wystawiane f-ry. Wzajemne świadczenia były równoważne. Obie firmy syna i ojca były dochodowe i płaciły podatki. Czy miałem obowiązek w okresie dzierżawy wystawiać co miesiąc f-ry VAT na podstawie tej umowy lub czy na koniec dzierżawy moja (ojca) lub syna firma miała obowiązek wystawić f-rę VAT za cały okres dzierżawy. Czy na podstawie tej umowy, jeżeli w porozumieniu końcowym ustaliliśmy, że wzajemne świadczenia były równoważne nie musieliśmy wystawić faktur? BARDZO PROSZĘ O PILNE POTRAKTOWANIE SPRAWY, PONIEWAŻ MAM KONTROLĘ I DZISIAJ MUSZĘ PRZEDSTAWIĆ KOŃCOWE POROZUMIENIE MIĘDZY NASZYMI FIRMAMY W UKS.

 • Barter a obowiązek podatkowy w VAT

  Zawarliśmy umowę o wzajemne świadczenie usług z inną firmą, a sposobem płatności jest barter. Czy w tej sytuacji otrzymanie w XII 2005 r. od kontrahenta jego faktury powoduje powstanie u nas obowiązku VAT także w XII 2005 r., czy może w momencie, w którym my wykonamy usługę dla niego i wystawimy właściwą fakturę, czyli w styczniu 2006 r.?

 • Umowa transportu

  Czy umowa, której przedmiotem jest transport towaru z punktu x do punktu y, może być zakwalifikowana jako umowa o dzieło? Środek transportu jest zleceniodawcy.

 • Umowa dożywocia

  Co to jest umowa dożywocia?

 • Umowa pożyczki

  Co powinna zawierać umowa pożyczki?

NULL
zamów dokument

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji

Podobne wzory dokumentów

 • Umowa konsygnacji

  Umowa polega na tym, iż zlecający przekazuje towar przyjmującemu zamówienie, a ten zobowiązuje się sprzedać go kupującym po cenie ustalonej przez zlecającego na jego (...)

 • Umowa o pracę na czas nieokreślony

  Kodeks pracy wskazuje, iż umowa o pracę powinna zawierać pewne elementy. Umowa o pracę na czas nieokeślony jest przez ustawodawcę traktowana jako najbardziej typowa. (...)

 • Umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy

  Umowa zawarta na czas wykonania określonej pracy jest odmianą umowy na czas określony. Zawiera się ją na okres potrzebny do zrealizowania określonego zadania. Jak każda (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.