Logowanie

Umowa przewłaszczenia

W celu pobrania dokumentu wykup usługę "Dostęp do wzorów dokumentów"

Jeżeli masz już wykupioną usługę

* kod otrzymany przez sms (6 znaków)

Aby otrzymać kod, wyślij SMS pod jeden z niżej podanych numerów

Dostęp do 1 dokumentu cena 6,15zł

Wyślij SMS na numer: 7568, w treści wpisując EPD

Dostęp do 3 dokumentów cena 11,70zł

Wyślij SMS na numer: 7968, w treści wpisując EPD

Dostęp do 10 dokumentów cena 30,75zł

Wyślij SMS na numer: 92568, w treści wpisując EPD

regulamin

instrukcja obsługi SMS

Po wysłaniu SMS'a otrzymasz odpowiedź zawierającą specjalny kod dostępu, który należy wpisać w okienku logowania. Kod umożliwia przeglądanie wszystkich treści w portalu e-prawnik.pl

Zapoznaj się z regulaminem usługi. Aby skorzystać z usługi musisz mieć poprawnie skonfigurowaną obsługę plików cookie.

Wysyłając SMS na w/w numery wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany numer telefonu komórkowego.

Porady prawne e-prawnik.pl:


 • Umowa przewłaszczenia a upadłość

  Jako zabezpieczenie udzielonej pożyczki podpisaliśmy umowę przewłaszczenia na środki trwałe, zapasy magazynowe i należności. Co się dzieje z przewłaszczeniami w sytuacji ogłoszenia przez Spółkę upadłości i nie spłacenia pożyczki. Czy te przewłaszczenia wygasają? Czy pożyczkodawca może je zrealizować?

 • Częściowe przewłaszczenie samochodu

  Skierowałem wniosek egzekucyjny o egzekucję do pojazdu dłużnika. Komornik zajął samochód. Wkrótce z banku otrzymałem wezwanie do zwolnienia tego samochodu spod egzekucji pod rygorem wytoczenia powództwa przeciwegzekucyjnego, ponieważ samochód jest przewłaszczony ma rzecz banku w 99% jako zabezpieczenie kredytu. Bank załączył stosowną umowę częściowego przewłaszczenia. Czy taka umowa, na mocy której dłużnik pozostaje właścicielem tylko 1% samochodu jest ważna?

 • Przewłaszczenie na zabezpieczenie kredytu

  Moje pytanie dotyczy przewłaszczenia samochodu przez bank. Klient nie spłacił kilku rat za samochód będący przedmiotem zastawu, przez co bank wysłał ekipę i zabrał samochód bez żadnego wyroku. Nie nastąpiło jednak przekazanie kluczyków ani dokumentów wozu. Klient chciał podpisać ugodę, lecz bank szybko sprzedał samochód. Pytanie: czy bank miał prawo zabrać wóz bez żadnego postępowania ugodowego lub sądowego oraz czy fakt zatrzymania kluczyków i papierów wozu ma w tym przypadku jakiekolwiek znaczenie?

 • Przewłaszczenie na zabezpieczenie a podatek

  Prowadzę działalność gospodarczą polegającą między innymi na udzielaniu pożyczek. Rozliczam się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych na podstawie zapisów z księgi przychodów i rozchodów. W ramach prowadzonej działalności nabyłem nieruchomość, nie była to jednak umowa kupna-sprzedaży, tylko umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie. Dłużnicy nie spłacili swojego zobowiązania w terminie. Wobec powyższego podjąłem kroki zmierzające do sprzedaży nieruchomości. Po sprzedaży nieruchomości zamierzam potrącić sobie swoją wierzytelność, natomiast pozostałą nadwyżkę kwoty ze sprzedaży nieruchomości zwrócę dłużnikom. W jaki sposób powonieniem rozliczyć taką transakcję, chodzi mi o podatek dochodowy? Czy jako dochód księguję tylko zysk osiągnięty z pożyczki? Czy może powinienem zaksięgować po stronie przychodów cała kwotę otrzymaną ze sprzedaży nieruchomości? Jeśli tak to, w jaki sposób ustalić wysokość kosztów uzyskania przychodu?

 • Przewłaszczenie na zabezpieczenie a zastaw

  Czy dopuszczalne jest zabezpieczenie tej samej wierzytelności najpierw umową przewłaszczenia na zabezpieczenie w całości samochodu, a następnie dokonanie jeszcze zastawu rejestrowego na tym pojeździe? Np. bank najpierw zabezpiecza kredyt umową przewłaszczenia samochodu do czasu zarejestrowania na tzw. twardym dowodzie rejestracyjnym, a następnie chce na tym samochodzie ustanowić zastaw rejestrowy. Czy jest to dopuszczalne, czy też należy rozwiązać umowę przewłaszczenia i dopiero wtedy ustanowić zastaw rejestrowy?

NULL
zamów dokument

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji

Podobne wzory dokumentów

 • Umowa konsygnacji

  Umowa polega na tym, iż zlecający przekazuje towar przyjmującemu zamówienie, a ten zobowiązuje się sprzedać go kupującym po cenie ustalonej przez zlecającego na jego (...)

 • Umowa o pracę na czas nieokreślony

  Kodeks pracy wskazuje, iż umowa o pracę powinna zawierać pewne elementy. Umowa o pracę na czas nieokeślony jest przez ustawodawcę traktowana jako najbardziej typowa. (...)

 • Umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy

  Umowa zawarta na czas wykonania określonej pracy jest odmianą umowy na czas określony. Zawiera się ją na okres potrzebny do zrealizowania określonego zadania. Jak każda (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.