Logowanie

Powierzenie pracownikowi innej pracy

Art. 42 par. 4 Kodeksu pracy stanowi podstawę dla powierzenia pracownikowi świadczenia innej pracy bez konieczności wypowiedzenia warunków pracy i płacy. Aby jednak było to możliwe, konieczne jest spełnienie kilku warunków: - powierzenie pracownikowi innej pracy wynikać musi z uzasadnionych potrzeb pracodawcy, - powierzona pracownikowi inna praca musi odpowiadać kwalifikacjom posiadanym przez pracownika, - powierzenie wykonywania innej pracy nie może nastąpić na okres czasu dłuższy niż 3 miesiące w roku kalendarzowym, - nie może ulec obniżeniu otrzymywane przez pracownika wynagrodzenie. Pracownik może odmówić przeniesienia na inne stanowisko pracy, jeżeli kwestionuje zasadność takiego przeniesienia. Jeżeli jednak spełnione są wszystkie w/w przesłanki zasadności powierzenia pracownikowi wykonywania innej pracy, a mimo to pracownik odmawia podjęcia pracy powierzonej mu przez pracodawcę, może to stanowić podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

W celu pobrania dokumentu wykup usługę "Dostęp do wzorów dokumentów"

Jeżeli masz już wykupioną usługę

* kod otrzymany przez sms (6 znaków)

Aby otrzymać kod, wyślij SMS pod jeden z niżej podanych numerów

Dostęp do 1 dokumentu cena 6,15zł

Wyślij SMS na numer: 7568, w treści wpisując EPD

Dostęp do 3 dokumentów cena 11,70zł

Wyślij SMS na numer: 7968, w treści wpisując EPD

Dostęp do 10 dokumentów cena 30,75zł

Wyślij SMS na numer: 92568, w treści wpisując EPD

regulamin

instrukcja obsługi SMS

Po wysłaniu SMS'a otrzymasz odpowiedź zawierającą specjalny kod dostępu, który należy wpisać w okienku logowania. Kod umożliwia przeglądanie wszystkich treści w portalu e-prawnik.pl

Zapoznaj się z regulaminem usługi. Aby skorzystać z usługi musisz mieć poprawnie skonfigurowaną obsługę plików cookie.

Wysyłając SMS na w/w numery wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany numer telefonu komórkowego.

Porady prawne e-prawnik.pl:


 • Zwiększenie zakresu obowiązków bez podwyżki

  Czy PKP może bez dodatkowego wynagrodzenia, bezterminowo i bez wypowiedzenia warunków pracy i płacy zmusić pracownika administracji do wykonywania obowiązków przewidzianych w regulaminie zakładu pracy dla dwóch etatów, w ciągu 8-godzinnego dnia pracy?

 • Powierzenie pracownikowi innej pracy

  Zgodnie z art.42 par. 4 Kodeksu pracy, wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nie przekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika. Pracodawca zamierza skorzystać z tej możliwości kilkakrotnie po kilka lub kilkanaście dni "pod rząd" z przerwami włącznie z ze zmianą miejsca wykonywania pracy przez pracownika wedle aktualnych potrzeb w świadczeniu usług dla różnych usługobiorców. Czy dopuszczalne jest powierzanie pracownikom innej pracy zgodnie z przepisem art. 42 paragraf 4 kodeksu pracy kilkakrotnie po kilka lub kilkanaście dni "pod rząd" z przerwami włącznie z ze zmianą miejsca wykonywania pracy przez pracownika wedle aktualnych potrzeb w świadczeniu usług dla różnych usługobiorców, w sumie w okresie trzech miesięcy w roku kalendarzowym?

 • Powierzenie innemu pracownikowi obowiązków głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych

  Czy możliwe jest powierzenie innemu pracownikowi, obowiązków głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych?

 • Przejęcie pracownika przez inną firmę

  Czy istnieje możliwość dogadania się między sobą dwóch zakładów pracy, aby przekazać sobie pracownika z jednego zakładu pracy do drugiego, oczywiscie w celu zatrudnienia go z całym ''dobrodziejstwem inwentarza'', np. zaleglym urlopem?

 • Delegowanie pracownika do innej miejscowości

  Czy na podstawie kodeksu pracy pracodawca może czasowo delegować pracownika do pracy w innej miejscowości?

NULL
zamów dokument

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji

Podobne wzory dokumentów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.