Logowanie

Powierzenie pracownikowi innej pracy

Art. 42 par. 4 Kodeksu pracy stanowi podstawę dla powierzenia pracownikowi świadczenia innej pracy bez konieczności wypowiedzenia warunków pracy i płacy. Aby jednak było to możliwe, konieczne jest spełnienie kilku warunków: - powierzenie pracownikowi innej pracy wynikać musi z uzasadnionych potrzeb pracodawcy, - powierzona pracownikowi inna praca musi odpowiadać kwalifikacjom posiadanym przez pracownika, - powierzenie wykonywania innej pracy nie może nastąpić na okres czasu dłuższy niż 3 miesiące w roku kalendarzowym, - nie może ulec obniżeniu otrzymywane przez pracownika wynagrodzenie. Pracownik może odmówić przeniesienia na inne stanowisko pracy, jeżeli kwestionuje zasadność takiego przeniesienia. Jeżeli jednak spełnione są wszystkie w/w przesłanki zasadności powierzenia pracownikowi wykonywania innej pracy, a mimo to pracownik odmawia podjęcia pracy powierzonej mu przez pracodawcę, może to stanowić podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

W celu pobrania dokumentu wykup usługę "Dostęp do wzorów dokumentów"

Jeżeli masz już wykupioną usługę

* kod otrzymany przez sms (6 znaków)

Aby otrzymać kod, wyślij SMS pod jeden z niżej podanych numerów

Dostęp do 1 dokumentu cena 6,15zł

Wyślij SMS na numer: 7568, w treści wpisując EPD

Dostęp do 3 dokumentów cena 11,70zł

Wyślij SMS na numer: 7968, w treści wpisując EPD

Dostęp do 10 dokumentów cena 30,75zł

Wyślij SMS na numer: 92568, w treści wpisując EPD

regulamin

instrukcja obsługi SMS

Po wysłaniu SMS'a otrzymasz odpowiedź zawierającą specjalny kod dostępu, który należy wpisać w okienku logowania. Kod umożliwia przeglądanie wszystkich treści w portalu e-prawnik.pl

Zapoznaj się z regulaminem usługi. Aby skorzystać z usługi musisz mieć poprawnie skonfigurowaną obsługę plików cookie.

Wysyłając SMS na w/w numery wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany numer telefonu komórkowego.

Porady prawne e-prawnik.pl:


 • Zwiększenie zakresu obowiązków bez podwyżki

  Czy PKP może bez dodatkowego wynagrodzenia, bezterminowo i bez wypowiedzenia warunków pracy i płacy zmusić pracownika administracji do wykonywania obowiązków przewidzianych w regulaminie zakładu pracy dla dwóch etatów, w ciągu 8-godzinnego dnia pracy?

 • Powierzenie pracownikowi innej pracy

  Zgodnie z art.42 par. 4 Kodeksu pracy, wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nie przekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika. Pracodawca zamierza skorzystać z tej możliwości kilkakrotnie po kilka lub kilkanaście dni "pod rząd" z przerwami włącznie z ze zmianą miejsca wykonywania pracy przez pracownika wedle aktualnych potrzeb w świadczeniu usług dla różnych usługobiorców. Czy dopuszczalne jest powierzanie pracownikom innej pracy zgodnie z przepisem art. 42 paragraf 4 kodeksu pracy kilkakrotnie po kilka lub kilkanaście dni "pod rząd" z przerwami włącznie z ze zmianą miejsca wykonywania pracy przez pracownika wedle aktualnych potrzeb w świadczeniu usług dla różnych usługobiorców, w sumie w okresie trzech miesięcy w roku kalendarzowym?

 • Powierzenie innemu pracownikowi obowiązków głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych

  Czy możliwe jest powierzenie innemu pracownikowi, obowiązków głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych?

 • Przejęcie pracownika przez inną firmę

  Czy istnieje możliwość dogadania się między sobą dwóch zakładów pracy, aby przekazać sobie pracownika z jednego zakładu pracy do drugiego, oczywiscie w celu zatrudnienia go z całym ''dobrodziejstwem inwentarza'', np. zaleglym urlopem?

 • Przydział teczki służbowej dla pracownika

  Jestem pracownikiem egzekucji administracyjnej, który wykonuje pracę w terenie tzn. poza urzędem. Wykonanie pracy w terenie wiąże się z przemieszczaniem się wraz z dokumentami służbowymi, jakimi są m.in. tytuły wykonawcze, które posiadają informacje podlegające ochronie danych osobowych. Czy pracodawca ma obowiązek przydzielenia pracownikowi odpowiedniej teczki służbowej do zabezpieczenia dokumentów służbowych? Jeżeli tak, to na jaki okres?

zamów dokument

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji

Podobne wzory dokumentów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.