Logowanie

Przyjęcie układu zbiorowego obowiązującego w innym zakładzie pracy

Dokument zawiera wzór porozumienia o przejęciu do stosowania w danym zakładzie pracy układu zbiorowego zawartego przez innego pracodawcę z inną organizacją związkową. Na podstawie art. 241[10] Kodeksu pracy strony porozumienia mogą przyjąć do stosowania w zakładzie pracy układu zbiorowego zawartego w innym zakładzie pracy. Tak przyjęty układ zbiorowy również podlega rejestracji przez właściwego inspektora pracy. Procedura zawarcia porozumienia, na podstawie którego strony przyjmują do stosowania w danym zakładzie pracy określony zbiorowy układ pracy obowiązujący w innym zakładzie pracy zawiera szereg odmienności, które omówione zostały na przykładzie poniższego wzoru porozumienia.

W celu pobrania dokumentu wykup usługę "Dostęp do wzorów dokumentów"

Jeżeli masz już wykupioną usługę

* kod otrzymany przez sms (6 znaków)

Aby otrzymać kod, wyślij SMS pod jeden z niżej podanych numerów

Dostęp do 1 dokumentu cena 6,15zł

Wyślij SMS na numer: 7568, w treści wpisując EPD

Dostęp do 3 dokumentów cena 11,70zł

Wyślij SMS na numer: 7968, w treści wpisując EPD

Dostęp do 10 dokumentów cena 30,75zł

Wyślij SMS na numer: 92568, w treści wpisując EPD

regulamin

instrukcja obsługi SMS

Po wysłaniu SMS'a otrzymasz odpowiedź zawierającą specjalny kod dostępu, który należy wpisać w okienku logowania. Kod umożliwia przeglądanie wszystkich treści w portalu e-prawnik.pl

Zapoznaj się z regulaminem usługi. Aby skorzystać z usługi musisz mieć poprawnie skonfigurowaną obsługę plików cookie.

Wysyłając SMS na w/w numery wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany numer telefonu komórkowego.

Porady prawne e-prawnik.pl:


 • Wniosek o rejestrację układu zbiorowego

  Jaki jest termin na złożenie wniosku do Okręgowej Inspekcji Pracy dot. rejestracji protokołu dodatkowego do zakładowego układu zbiorowego pracy?

 • Wypowiedzenie układu zbiorowego pracy

  Zarząd spółki akcyjnej rozwiązał za trzymiesięcznym wypowiedzeniem zakładowy układ zbiorowy pracy. Układ ten wygasa w dniu 30 kwietnia 2004 r. Spółka od lipca tego roku zostanie przejęta przez inną spółkę akcyjną, która do końca sierpnia 2004 r. zamierza podpisać ze związkami nowy zakładowy układ zbiorowy pracy. Czy zgodnie z prawem, po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2002 r. o niezgodności z Konstytucją artykułu 241[7] paragraf 4 Kodeksu Pracy zakładowy układ zbiorowy pracy obowiązuje jedynie do upływu okresu jego wypowiedzenia, czy też do czasu podpisania nowego układu?

 • Świadczenia socjalne żołnierzy

  Czy w myśl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w sprawie służby wojskowej oraz uposażenia żołnierzy zawodowych wyz... w/g paragrafu 11 ust. 1 i 2 tegoż rozporządzenia, należą się żołnierzowi świadczenia socjalne, które są w tym zakładzie pracy jak również wynagrodzenie za godziny nadliczbowe oraz za pracę w nocy i święta? Pragnę nadmienić, że jest to praca w systemie 12-godzinnym i nie ma możliwości odebrania dni wolnych. Pracownicy tego zakładu takie świadczenia otrzymują.

 • Zawieszenie układu zbiorowego a powstanie roszczeń

  Pracuję w spółce z o. o., w której prawo pracy stanowią: kodeks pracy, ponadzakładowy układ zbiorowy pracy oraz zakładowy układ zbiorowy pracy. W tymże ZUZP (podobnie jak w PUZP) ustanowione jest prawo do jednego dnia wolnego, płatnego jak za urlop wypoczynkowy, za każdy przepracowany miesiąc w systemie ruchu ciągłego. Wykonalność tego zapisu, ze względu na trudną sytuację pracodawcy, została kilka lat temu zawieszona do końca 2007 r. na mocy porozumienia pomiędzy pracodawcą, a działającymi u pracodawcy związkami zawodowymi. Porozumienie to zostało zarejestrowane przez Państwową Inspekcję Pracy jako protokół dodatkowy do ZUZP, a strony PUZP zostały o powyższym poinformowane. Kolejnym porozumieniem stron, również w formie protokółu dodatkowego, przywrócono wykonalność zapisu ZUZP i z dniem 1 października 2007 r., pracownicy otrzymują należny im dzień wolny. Jednakże, w obecnej sytuacji i pomimo wcześniejszego porozumienia, pojawiły się indywidualne roszczenia finansowe, tytułem ekwiwalentu za niewykorzystane dni wolne z minionych ostatnich 3 lat, również za okres objęty porozumieniem o zawieszeniu. Czy okres zawieszenia można traktować jedynie jako odroczenie terminu wykonalności zobowiązania pracodawcy, a po uzyskaniu przez niego odpowiedniej kondycji finansowej, należy wypłacić ekwiwalent również za okres zawieszenia? Czy termin rozpoczęcia realizacji zobowiązania można uznać za początek wstecznego trzyletniego okresu roszczeniowego? Czy powyższe roszczenia mogą obejmować okres zawieszenia?

 • Wypowiedzenie zakładowego układu zbiorowego

  W zakładzie pracy obowiązuje zakładowy układ zbiorowy pracy zawarty przez pracodawcę i organizacje związkowe. Wśród kilku organizacji związkowych tylko jedna z nich była organizacją reprezentatywną. Do chwili obecnej nie było zmian po stronie organizacji związkowych. Kto ze strony związkowej może w takiej sytuacji skutecznie wypowiedzieć układ zbiorowy pracy - czy może to zrobić tylko reprezentatywna organizacja związkowa czy muszą to zrobić wszystkie organizacje związkowe zawierające układ zbiorowy? Czy postanowienia wypowiedzianego układu obowiązują nadal np. do zawarcia nowego lub do wypowiedzenia warunków indywidualnych umów o pracę?

zamów dokument

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji

Podobne wzory dokumentów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.