Logowanie

Spółdzielcza umowa o pracę

Spółdzielcza umowa o pracę może być zawarta pomiędzy spółdzielnią produkcyjną, a członkiem tej spółdzielni. Spółdzielnia nie może zawrzeć spółdzielczej umowy o pracę z osobą, która nie jest członkiem spółdzielni. Istnieje więc ścisłe powiązanie pomiędzy możliwością zawarcia spółdzielczej umowy o pracę a członkostwem w spółdzielni. Z chwilą uzyskania członkostwa w spółdzielni członek spółdzielni ma roszczenie o zawarcie z nim umowy o pracę. Ale członek spółdzielni ma nie tylko roszczenie o nawiązanie z nim umowy o pracę, ale wręcz obowiązek zawarcia umowy o pracę ze spółdzielnią, której jest członkiem. Nieuzasadniona odmowa zawarcia umowy o pracę ze spółdzielnia stanowi naruszenie obowiązków członkowskich i może skutkować nawet wykluczeniem ze spółdzielni. Nie jest dopuszczalne rozwiązanie spółdzielczego stosunku pracy w trakcie trwania członkostwa w spółdzielni, za wyjątkiem zmniejszenia na podstawie uchwały rady spółdzielni stanu zatrudnienia podyktowanego gospodarczą koniecznością, przyznania członkowi prawa do emerytury, rozwiązania umowy z powodu nieuzasadnionej odmowy przyjęcia nowych warunków pracy i płacy oraz rozwiązania umowy w drodze porozumienia z jednoczesnym wypowiedzeniem członkostwa.

W celu pobrania dokumentu wykup usługę "Dostęp do wzorów dokumentów"

Jeżeli masz już wykupioną usługę

* kod otrzymany przez sms (6 znaków)

Aby otrzymać kod, wyślij SMS pod jeden z niżej podanych numerów

Dostęp do 1 dokumentu cena 6,15zł

Wyślij SMS na numer: 7568, w treści wpisując EPD

Dostęp do 3 dokumentów cena 11,70zł

Wyślij SMS na numer: 7968, w treści wpisując EPD

Dostęp do 10 dokumentów cena 30,75zł

Wyślij SMS na numer: 92568, w treści wpisując EPD

regulamin

instrukcja obsługi SMS

Po wysłaniu SMS'a otrzymasz odpowiedź zawierającą specjalny kod dostępu, który należy wpisać w okienku logowania. Kod umożliwia przeglądanie wszystkich treści w portalu e-prawnik.pl

Zapoznaj się z regulaminem usługi. Aby skorzystać z usługi musisz mieć poprawnie skonfigurowaną obsługę plików cookie.

Wysyłając SMS na w/w numery wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany numer telefonu komórkowego.

Porady prawne e-prawnik.pl:


 • Wynagrodzenie członków rady nadzorczej w SM

  Czy członkowie rad nadzorczych Spółdzielni Mieszkaniowych pobierają wynagrodzenie za pełnienie swoich funkcji?

 • Składka ZUS od zysku w spółdzielni pracy

  Czy wypłacany zaliczkowo członkom spółdzielni usługowej, zajmującą się głównie ochroną mienia (zaznaczam: nie członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych czy też spółdzielni kółek rolniczych) zysk roczny jest podstawą do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne, jeśli od wypłacanego zaliczkowo zysku odprowadzany jest 19% podatek zryczałtowany zgodnie z art. 30a pkt 4 Ustawy z dn. 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

 • Umowa o pracę z prezesem zarządu

  Z kim podpisuje umowę o pracę Prezes jednoosobowego Zarządu Spółki?

 • Lustracja w spółdzielni

  Spółdzielnia mieszkaniowa istnieje od 1990 r. Do chwili obecnej nie badano bilansu i nie przeprowadzono lustracji. Czy aktualne przepisy obligują spółdzielnię do poddania się w/w czynnościom i na czyj wniosek powinno się to odbyć?

 • Rezygnacja ze stanowiska

  Struktura organizacyjna spółdzielni nie przewiduje stanowiska głównego księgowego, a jedynie stanowisko wiceprezesa - głównego księgowego. Wiceprezes - główny księgowy spółdzielni złożył rezygnację z pracy w zarządzie wnioskując o dalsze pozostawienie go na stanowisku głównego księgowego. Czy rezygnację taką należy traktować jako wypowiedzenie przez pracownika umowy o pracę na ogólnie przyjętych zasadach? Czy rada nadzorcza spółdzielni, która przychyliła się do tego wniosku i w formie uchwały pozostawiła byłego wiceprezesa na nieistniejącym w strukturze, stanowisku głównego księgowego, nie naruszyła prawa? Czy przedstawione wyżej fakty nie powinny skutkować zmianą kategorii zaszeregowania a więc powrotem do stawki z przed przyjęcia obowiązków wiceprezesa przez głównego księgowego? Pracownik ten nadal otrzymuje wynagrodzenie w takiej kwocie, jak przed rezygnacją z pracy w zarządzie. Pracownik, którego dotyczą powyższe pytania, jako członek zarządu nie uzyskał absolutorium na walnym zgromadzeniu, utracił zaufanie prezesa i członków spółdzielni oraz dopuścił się nieprawidłowości w pracy. Rozwiązanie z nim umowy o pracę jest konieczne. Kto winien wystąpić z wypowiedzeniem mu umowy: rada nadzorcza czy zarząd?

zamów dokument

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji

Podobne wzory dokumentów

 • Umowa o pracę na czas nieokreślony

  Kodeks pracy wskazuje, iż umowa o pracę powinna zawierać pewne elementy. Umowa o pracę na czas nieokeślony jest przez ustawodawcę traktowana jako najbardziej typowa. (...)

 • Umowa o pracę na okres próbny

  Umowa o pracę na okres próbny może poprzedzać każdą inną umowę o pracę. Pozwala ona pracodawcy na sprawdzenie pracownika. Nie może być jednak zawarta na okres dłuższy (...)

 • Przedwstępna umowa o pracę

  Dopuszczalne jest zawarcie umowy, na mocy której strony zobowiążą się do zawarcia innej umowy - w tym także umowy o pracę. Taka umowa przedwstępna powinna zawierać (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.