Logowanie

Umowa o odpowiedzialności materialnej pracownika za powierzone mienie

Pracodawca może zawrzeć z pracownikami umowę o wspólnym sprawowaniu pieczy nad powierzonym mieniem. Koniecznym elementem tej umowy jest określenie w jej treści w jakich częściach pracownicy odpowiadają za powierzone mienie. Bez tego postanowienia umowa jest nieważna, gdyż przepisy nie wprowadzają domniemania, że w razie nieokreślenia udziałów, w których pracownicy odpowiadają za powierzone mienie ich odpowiedzialność kształtuje się w częściach równych. Umowa o wspólnej odpowiedzialności pracowników powinna zostać zawarta w formie pisemnej (art. 125 kp). Co prawda zgodnie z zasadami ogólnymi, jeżeli przepis wymaga zachowania formy pisemnej, nie przewidując skutku niezachowania tej formy, forma zastrzeżona jest pod rygorem utrudnień dowodowych. Przepis art. 125 kp nie przewiduje żadnego rygoru dla niedochowania tej formy, ale zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 18 kwietnia 1988 r. III PZP 62/87 umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej jest nieważna, jeżeli nie została zawarta na piśmie. Każda zmiana w składzie pracowników zatrudnionych wymaga zawarcia nowej umowy o wspólnej odpowiedzialności za powierzone mienie. Pracownik może wypowiedzieć umowę o wspólnej odpowiedzialności za powierzone mienie z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno nastąpić na piśmie. Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej może być zawarta, jeżeli liczba pracowników w miejscu powierzenia mienia nie przekracza: 1) 8 osób przy pracy na jedną zmianę, 2) 12 osób przy pracy na dwie zmiany, 3) 16 osób przy pracy na trzy zmiany, 4) 24 osoby na jedną zmianę w zakładach usługowych, w zakładach żywienia zbiorowego, w sklepach samoobsługowych i preselekcyjnych.

W celu pobrania dokumentu wykup usługę "Dostęp do wzorów dokumentów"

Jeżeli masz już wykupioną usługę

* kod otrzymany przez sms (6 znaków)

Aby otrzymać kod, wyślij SMS pod jeden z niżej podanych numerów

Dostęp do 1 dokumentu cena 6,15zł

Wyślij SMS na numer: 7568, w treści wpisując EPD

Dostęp do 3 dokumentów cena 11,70zł

Wyślij SMS na numer: 7968, w treści wpisując EPD

Dostęp do 10 dokumentów cena 30,75zł

Wyślij SMS na numer: 92568, w treści wpisując EPD

regulamin

instrukcja obsługi SMS

Po wysłaniu SMS'a otrzymasz odpowiedź zawierającą specjalny kod dostępu, który należy wpisać w okienku logowania. Kod umożliwia przeglądanie wszystkich treści w portalu e-prawnik.pl

Zapoznaj się z regulaminem usługi. Aby skorzystać z usługi musisz mieć poprawnie skonfigurowaną obsługę plików cookie.

Wysyłając SMS na w/w numery wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany numer telefonu komórkowego.

Porady prawne e-prawnik.pl:


zamów dokument

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji

Podobne wzory dokumentów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.