Logowanie

Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy

W zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji). Pracodawca, który poniósł szkodę wskutek naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji przewidzianego w umowie, może dochodzić od pracownika wyrównania tej szkody.

W celu pobrania dokumentu wykup usługę "Dostęp do wzorów dokumentów"

Jeżeli masz już wykupioną usługę

* kod otrzymany przez sms (6 znaków)

Aby otrzymać kod, wyślij SMS pod jeden z niżej podanych numerów

Dostęp do 1 dokumentu cena 6,15zł

Wyślij SMS na numer: 7568, w treści wpisując EPD

Dostęp do 3 dokumentów cena 11,70zł

Wyślij SMS na numer: 7968, w treści wpisując EPD

Dostęp do 10 dokumentów cena 30,75zł

Wyślij SMS na numer: 92568, w treści wpisując EPD

regulamin

instrukcja obsługi SMS

Po wysłaniu SMS'a otrzymasz odpowiedź zawierającą specjalny kod dostępu, który należy wpisać w okienku logowania. Kod umożliwia przeglądanie wszystkich treści w portalu e-prawnik.pl

Zapoznaj się z regulaminem usługi. Aby skorzystać z usługi musisz mieć poprawnie skonfigurowaną obsługę plików cookie.

Wysyłając SMS na w/w numery wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany numer telefonu komórkowego.

Porady prawne e-prawnik.pl:


 • Umowa zlecenie a zakaz konkurencji

  Czy pracodawca zatrudniający pracowników na umowę zlecenie, ma prawo żądać podpisania klauzuli o zakazie konkurencji? Jeśli tak, to czy zakaz ten może rozciągać się na okres dłuższy niż czas określony na realizację zlecenia?

 • Charakter umowy o zakazie konkurencji

  Jaki jest charakter prawny umowy o zakazie konkurencji zawieranej z pracownikiem?

 • Rozwiązanie umowy o zakazie konkurencji

  Zawarłem na piśmie umowę o zakazie konkurencji, która ma obowiązywać przez 1 rok po ustaniu stosunku pracy. Pracodawca zobowiązał się do comiesięcznej wypłaty odszkodowania w wysokości 25% wynagrodzenia otrzymywanego przeze mnie przed ustaniem stosunku pracy. Rozwiązaliśmy z pracodawcą umowę o pracę za porozumieniem stron 16 dnia miesiąca. Po rozwiązaniu umowy odwołałem się do podpisanej przez obie strony umowy o zakazie konkurencji, gdyż nie będę wykonywał działalności konkurencyjnej opisanej w umowie. Pracodawca oświadczył, że wypłaci mi tylko jednomiesięczne odszkodowanie, gdyż rozwiąże jednostronnie umowę powołując się na paragraf o brzmieniu: \"Strony ustalają, iż Pracodawca może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia\". Czy pracodawca może jednostronnie rozwiązać ze mną w/w umowę, po złożeniu przez obie strony zgodnych oświadczeń woli rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron, powołując się na w/w paragraf? Nadmieniam, że pracownikiem jestem jeszcze do 31 dnia miesiąca.

 • Zakaz konkurencji bez ograniczeń terytorialnych

  W umowie o zakazie konkurencji nie było zastrzeżonego terytorium na którym nie mógłbym podejmować pracy. Czy oznacza to, że jestem zobowiązany do nie konkurowania na obszarze całego kraju?

 • Zakres przedmiotowy zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy

  Jaki jest dopuszczalny zakres zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy?

zamów dokument

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji

Podobne wzory dokumentów

 • Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy

  W obecnych warunkach gospodarczych informacje dotyczące np. technologii produkcji mają duże znaczenie dla konkurujących ze sobą przedsiębiorstw. Gdy z zakładu pracy (...)

 • Kodeks pracy

  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. 1974 r. Nr 24, poz. 141 ze zm.). Kodeks pracy zawiera przepisy dotyczące podstawowych zasad pracy, regulacji stosunku (...)

 • Pozew pracownika o ustalenie stosunku pracy

  Definicję stosunku pracy zawiera art. 22 § 1 Kodeksu pracy, zgodnie z którym przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.