Logowanie

Oświadczenie o objęciu udziału w podwyższonym kapitale zakładowym przez nowego wspólnika

Zgodnie z art. 259 ksh, oświadczenie nowego wspólnika powinno zawierać przystąpienie do spółki oraz objęcie udziału lub udziałów o oznaczonej wartości nominalnej. Oświadczenie takie wymaga formy aktu notarialnego. Na podstawie art. 154 § 3 w zw. z art. 261 kh, udziały mogą być obejmowane również po cenie wyższej od ich wartości nominalnej. Wówczas powstałą nadwyżkę przelewa sie do kapitału zapasowego spółki. Należy jednak pamiętać, że udziałów nie można nabywać po cenie niższej od ich wartości nominalnej.

W celu pobrania dokumentu wykup usługę "Dostęp do wzorów dokumentów"

Jeżeli masz już wykupioną usługę

* kod otrzymany przez sms (6 znaków)

Aby otrzymać kod, wyślij SMS pod jeden z niżej podanych numerów

Dostęp do 1 dokumentu cena 6,15zł

Wyślij SMS na numer: 7568, w treści wpisując EPD

Dostęp do 3 dokumentów cena 11,70zł

Wyślij SMS na numer: 7968, w treści wpisując EPD

Dostęp do 10 dokumentów cena 30,75zł

Wyślij SMS na numer: 92568, w treści wpisując EPD

regulamin

instrukcja obsługi SMS

Po wysłaniu SMS'a otrzymasz odpowiedź zawierającą specjalny kod dostępu, który należy wpisać w okienku logowania. Kod umożliwia przeglądanie wszystkich treści w portalu e-prawnik.pl

Zapoznaj się z regulaminem usługi. Aby skorzystać z usługi musisz mieć poprawnie skonfigurowaną obsługę plików cookie.

Wysyłając SMS na w/w numery wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany numer telefonu komórkowego.

Porady prawne e-prawnik.pl:


 • Podwyższenie kapitału - załączniki do KRS

  Dostałam zwrot dokumentów celem usunięcia braków proszę o wzór oświadczenia udziałowców o podwyższeniu kapitału, nie wiem co takie oświadczenie powinno zawierać. Według umowy spółki kapitał zakładowy nie wymaga notariusza, myślałam że wystarczy tylko wypełniony druk, a tu sąd każe mi donieść oświadczenia udziałowców.

 • Objęcie nowych udziałów w spółce z o. o.

  Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego. Czy dotychczasowy wspólnik może złożyć oświadczenie o objęciu nowych udziałów w podwyższonym kapitale, ale jednocześnie nie wnieść wpłaty na pokrycie kapitału? Czy objęcie nowych udziałów jest możliwe tylko w przypadku pokrycia kapitału?

 • Jak podwyższyć kapitał zakładowy spółki z o.o.

  W jaki sposób dochodzi do podwyższenia kapitału zakładowego spółki z o.o.?

 • Wycofanie wniosku o wpis do KRS

  Po złożeniu wniosku do KRS o zmianę wpisu dotyczącego: zarządu spółki, ustanowienia prokury, podwyższenia kapitału zakładowego spółki, otrzymałem postanowienie, iż nie ma możliwości dokonania podwyższenia kapitału zakładowego spółki bez zmiany umowy spółki, jeżeli nie wszyscy dotychczasowi wspólnicy obejmują nowe udziały, co w niniejszej sprawie ma miejsce, lub też nie obejmują udziałów proporcjonalnie w stosunku do swoich dotychczasowych udziałów. W związku z powyższym dla skuteczności uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego i objęciu ich tylko przez niektórych wspólników w spółce konieczna jest zmiana umowy spółki oraz złożenie oświadczeń o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym również w formie aktu notarialnego. Sąd powołał sie na uchwałę SN z dnie 15.12.2006 roku o sygn. III CZP. Jednocześnie otrzymałem zarządzenie z wezwaniem o uzupełnienie braków formalnych w postaci m.in. wzorów podpisów zarządu i prokurenta. Wniosek składany był ponad miesiąc temu i w międzyczasie zarząd postanowił zmienić nazwę firmy. Czy aby przyśpieszyć całą procedurę, możliwe jest wycofanie całości wniosku, a następnie, po zmianach umowy spółki w części nazwy firmy oraz w części kapitału zakładowego, złożenie ponownie wniosku jednocześnie o: 1. ustanowienie nowego zarządu, 2. nowego prokurenta, 3. podwyższenie kapitału zakładowego spółki, ale poprzez objęcie nowych udziałów tylko przez jednego wspólnika, 4. zmianę nazwy firmy?

 • Prawo pierwszeństwa nabycia udziałów

  W umowie spółki z o.o. istnieje zapis, cytuję: "pozostali wspólnicy mają pierwszeństwo nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia". Czy w takiej sytuacji sprzedaż udziałów jednemu ze wspólników również wymaga procedury dotyczącej prawa pierwokupu? Czy jeśli sprzedam udziały wspólnikowi to pozostali wspólnicy mogą taką sprzedaż zakwestionować?

zamów dokument

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji

Podobne wzory dokumentów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.