Logowanie

Pełnomocnictwo do wzięcia udziału i wykonywania prawa głosu na zgromadzeniu wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Jeżeli ustawa lub umowa spółki nie zawierają ograniczeń, wspólnicy mogą uczestniczyć w zgromadzeniu wspólników oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów. Jeżeli na zgromadzeniu ma być głosowana uchwała dotycząca zmiany umowy spółki, pełnomocnictwo do głosowania w przedmiocie zmiany powinno być udzielone w formie aktu notarialnego. Członek zarządu i pracownik spółki nie mogą być pełnomocnikami na zgromadzeniu wspólników. Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela. Pełnomocnictwo to dotyczy nie tylko czynności prawnych, ale i faktycznych, np. prawa do udziału w zgromadzeniu. Pełnomocnictwo może być udzielone wyłącznie do udziału w zgromadzeniu jak i do udziału w zgromadzeniu i wykonywaniu prawa głosu. Pełnomocnictwo może być udzielone na określony okres czasu, na jedno zgromadzenie lub kilka zgromadzeń i dotyczyć może tylko wybranych zagadnień.

W celu pobrania dokumentu wykup usługę "Dostęp do wzorów dokumentów"

Jeżeli masz już wykupioną usługę

* kod otrzymany przez sms (6 znaków)

Aby otrzymać kod, wyślij SMS pod jeden z niżej podanych numerów

Dostęp do 1 dokumentu cena 6,15zł

Wyślij SMS na numer: 7568, w treści wpisując EPD

Dostęp do 3 dokumentów cena 11,70zł

Wyślij SMS na numer: 7968, w treści wpisując EPD

Dostęp do 10 dokumentów cena 30,75zł

Wyślij SMS na numer: 92568, w treści wpisując EPD

regulamin

instrukcja obsługi SMS

Po wysłaniu SMS'a otrzymasz odpowiedź zawierającą specjalny kod dostępu, który należy wpisać w okienku logowania. Kod umożliwia przeglądanie wszystkich treści w portalu e-prawnik.pl

Zapoznaj się z regulaminem usługi. Aby skorzystać z usługi musisz mieć poprawnie skonfigurowaną obsługę plików cookie.

Wysyłając SMS na w/w numery wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany numer telefonu komórkowego.

Porady prawne e-prawnik.pl:


 • Reprezentowanie zagranicznego wspólnika na WZU

  Jak powinno być wypełnione upoważnienie dla pełnomocnika reprezentującego zagranicznego udziałowca spółki zarejestrowanej w Polsce? Pełnomocnikiem ma być obywatel polski.

 • Udział osób trzecich na zgromadzeniu wspólników

  Na koniec maja jest planowane walne zgromadzenie wspólników. Spółka zajmuję się zagadnieniami technicznymi, które są mi obce, a nie chciałbym po raz kolejny udawać, że wiem o czym mówią pozostali wspólnicy. Czy jako wspólników spółki (mam 25 z 120 udziałów) mogę zaprosić ze sobą konsultanta, który pomoże mi zrozumieć poruszane tam kwestie? Czy taka osoba musi mieć specjalne umocowania?

 • Reprezentacja Prezesa zarzadu w sp.z o.o.

  Czy Prezes Zarządu może być reprezentowany przez swojego pełnomocnika na zgromadzeniach? Jeżeli nie, to czy może występować łącznie ze swoim pełnomocnikiem/doradcą? Czy Prezes Zarządu może być reprezentowany przez swojego pełnomocnika poza zgromadzeniami w rozmowach z pozostałymi członkami zarządu?

 • Zmiana przedmiotu działalności spółki z o.o.

  Spółka w umowie, swoim statucie, ma wyszczególniony rodzaj prowadzonej działalności. Według Urzędu Statystycznego, prace prowadzone przez spółkę mieszczą się również w innych grupowaniach. Zarząd spółki chce je również umieścić w statucie spółki. Zmiany te wymagają zmiany umowy. Czy aby dokonać zmiany w umowie spółki potrzebna jest uchwała wspólników na zgromadzeniu nadzwyczajnym? Czyja obecność jest niezbędna do dokonania zmian w zapisie umowy spółki?

 • Udziały uprzywilejowane co do prawa głosu

  Czy mając 30 % udziałów mogę mieć zapis w umowie sp. z o.o., dający mi 50% głosów w zakresie podejmowania decyzji?

zamów dokument

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji

Podobne wzory dokumentów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.