Logowanie

Powierzenie prowadzenia spraw spółki jawnej wybranemu wspólnikowi

Zgodnie z art. 40 ksh, prowadzenie spraw spółki może być powierzone jednemu lub kilku wspólnikom bądź na mocy umowy spółki, bądź na podstawie późniejszej uchwały wspólników. Pozostali wspólnicy są wówczas wyłączeni od prowadzenia spraw spółki. Jeżeli prowadzenie spraw spółki powierzono kilku wspólnikom, do prowadzenia przez nich spraw spółki stosuje się przepisy ustawy dotyczące prowadzenia spraw przez wszystkich wspólników. Uchwałę wszystkich wspólników zastępuje wówczas uchwała tych wspólników, którym powierzono prowadzenie spraw spółki.

W celu pobrania dokumentu wykup usługę "Dostęp do wzorów dokumentów"

Jeżeli masz już wykupioną usługę

* kod otrzymany przez sms (6 znaków)

Aby otrzymać kod, wyślij SMS pod jeden z niżej podanych numerów

Dostęp do 1 dokumentu cena 6,15zł

Wyślij SMS na numer: 7568, w treści wpisując EPD

Dostęp do 3 dokumentów cena 11,70zł

Wyślij SMS na numer: 7968, w treści wpisując EPD

Dostęp do 10 dokumentów cena 30,75zł

Wyślij SMS na numer: 92568, w treści wpisując EPD

regulamin

instrukcja obsługi SMS

Po wysłaniu SMS'a otrzymasz odpowiedź zawierającą specjalny kod dostępu, który należy wpisać w okienku logowania. Kod umożliwia przeglądanie wszystkich treści w portalu e-prawnik.pl

Zapoznaj się z regulaminem usługi. Aby skorzystać z usługi musisz mieć poprawnie skonfigurowaną obsługę plików cookie.

Wysyłając SMS na w/w numery wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany numer telefonu komórkowego.

Porady prawne e-prawnik.pl:


 • Wykluczenie wspólnika ze spółki jawnej

  Jestem wspólnikiem spółki jawnej. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników powierzono prowadzenie spraw spółki jednoosobowo jednemu wspólnikowi. Wspólnik ten działał na niekorzyść spółki, poprzez zatrudnianie lewych pracowników, wykorzystywał swoje stanowisko wykonując produkcje na potrzeby własne (remont swojego prywatnego obiektu) , sprzedaż towaru wyprodukowanego w spółce poprzez swoją prywatna (drugą)firmę. Wspólnik prowadzący jednoosobowo sprawy spółki ignorował wszelkie wystąpienia pisemne wspólnika dotyczące zwołania zgromadzenia wspólników, nie odpowiadał na pisma wspólnika. Powymieniał zamki do hal produkcyjnych i magazynu uniemożliwiając wspólnikowi swobodny dostęp do firmy. W tej sytuacji wspólnik wypowiedział umowę spółki na dzień 31 grudnia 2004r. Pisma te, pomimo dwukrotnego wysłania nie zostały podjęte przez wspólnika. W posiadaniu wspólnika są potwierdzenia poczty. W takiej sytuacji wspólnik pisemnie wycofał swoje upoważnienie dane mocą uchwały do jednoosobowego prowadzenia spraw spółki i zażądał konsultowania wszystkich spraw dotyczących działalności spółki. Czy wobec faktu nie podjęcia przez wspólnika pism wypowiadających umowę spółki mogę uznać ze moje wypowiedzenie jest skuteczne., bo wspólnik mógł zapoznać się z treścią wypowiedzenia, lecz z własnej woli nie skorzystał z tego, a przecież wypowiedzenie jest czynnością jednostronną. Czy moje pismo uchylające upoważnienie do jednoosobowego prowadzenia spraw spółki oraz konieczności konsultowania wszelkich spraw związanych ze spółka ze mną jest prawnie skuteczne? Podjęcie uchwały w tej sprawie nie było możliwe ponieważ wspólnik nie reagował na moje wezwania do zwołania Zgromadzenia Wspólników.

 • Wynagrodzenie za prowadzenie spraw spółki jawnej

  Większość umów spółek jawnych zawiera stwierdzenie "za świadczoną pracę na rzecz spółki wspólnikom nie przysługuje wynagrodzenie". Czy współwłaściciele spółki jawnej po wcześniejszym zapisie w umowie spółki mogą pobierać wynagrodzenie które nie będzie kosztem w sensie podatkowym a jedynie pomniejszy zysk spółki wykazany w rocznym bilansie.

 • Zatrudnienie wspólników spółki jawnej w spółce

  W skład spółki jawnej wchodzi 3 wspólników, a zapis w KRS mówi, że uprawnionymi do reprezentacji spółki są wszyscy wspólnicy, przy czym składanie oświadczeń woli w imieniu spółki wymaga współdziałania wszystkich wspólników łącznie. Jaka jest w świetle takiego zapisu w KRS oraz obecnego stanu prawnego możliwość zatrudnienia wspólników spółki jawnej na umowę o pracę w tejże spółce? Czy jest w ogóle taka możliwość i jakie warunki muszą być ku temu spełnione?

 • Egzekucja przeciwko wspólnikowi spółki jawnej

  Wspólnicy spółki jawnej nie określili w umowie spółki wartości swoich udziałów kapitałowych. W jaki więc sposób wierzyciel wspólnika tej spółki jawnej może skutecznie dochodzić swoich należności z przysługującego dłużnikowi - prawa (art. 53 ksh) corocznego żądania wypłaty odsetek w wysokości 5% od udziału kapitałowego?

 • Reprezentacja spółki jawnej

  Czy przyjęcie zasady samodzielnej reprezentacji przez wspólników spółki jawnej może być połączone z wymogiem jednomyślności w sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności (prowadzenie spraw spółki)?

zamów dokument

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji

Podobne wzory dokumentów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.