Logowanie

Pozew o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników spółki z o.o.

Prawo do wytoczenie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały niezgodnej z ustawą, przysługuje: zarządowi, radzie nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz poszczególnym ich członkom; wspólnikowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu; wspólnikowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w zgromadzeniu wspólników; wspólnikowi, który nie był obecny na zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego zwołania zgromadzenia wspólników lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad; w przypadku pisemnego głosowania, wspólnikowi, którego pominięto przy głosowaniu lub który nie zgodził się na głosowanie pisemne albo też który głosował przeciwko uchwale i po otrzymaniu wiadomości o uchwale w terminie dwóch tygodni zgłosił sprzeciw. Prawo do wniesienia powództwa wygasa z upływem 6 miesięcy od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, jednakże nie później niż z upływem 3 lat od dnia powzięcia uchwały.

W celu pobrania dokumentu wykup usługę "Dostęp do wzorów dokumentów"

Jeżeli masz już wykupioną usługę

* kod otrzymany przez sms (6 znaków)

Aby otrzymać kod, wyślij SMS pod jeden z niżej podanych numerów

Dostęp do 1 dokumentu cena 6,15zł

Wyślij SMS na numer: 7568, w treści wpisując EPD

Dostęp do 3 dokumentów cena 11,70zł

Wyślij SMS na numer: 7968, w treści wpisując EPD

Dostęp do 10 dokumentów cena 30,75zł

Wyślij SMS na numer: 92568, w treści wpisując EPD

regulamin

instrukcja obsługi SMS

Po wysłaniu SMS'a otrzymasz odpowiedź zawierającą specjalny kod dostępu, który należy wpisać w okienku logowania. Kod umożliwia przeglądanie wszystkich treści w portalu e-prawnik.pl

Zapoznaj się z regulaminem usługi. Aby skorzystać z usługi musisz mieć poprawnie skonfigurowaną obsługę plików cookie.

Wysyłając SMS na w/w numery wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany numer telefonu komórkowego.

Porady prawne e-prawnik.pl:


 • Jednomyślność na zgromadzeniu wspólników

  W umowie spółki z o.o. istnieje punkt mówiący, że "uchwały dotyczące powołania lub odwołania zarządu i udzielenia absolutorium wymagają jednomyślności wspólników". Czy taki zapis oznacza jednomyślność wszystkich wspólników, czy tylko obecnych na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników?

 • Zwyczajne zgromadzenie wspólników

  Czy można zwołać drugie zwyczajne zgromadzenie wspólników spółki z o.o. w 2003 roku i podjąć uchwały zwyczajnego zgromadzenia zmieniające uchwały podjęte na pierwszym w 2003 roku zwyczajnym zgromadzeniu wspólników tej spółki, w zakresie podziału zysku za rok obrotowy 2002 przez zwiększenie kwoty przeznaczonej na dywidendy (pominięto jednego ze wspólników) oraz zmieniającą uchwałę umarzającą udziały zmarłych wspólników (z czystego zysku), których spadkobiercy zgodnie z umową spółki są wyłączeni od wstąpienia do Spółki, co wynikło z pomyłkowego zamieszczenia w treści uchwały umarzającej nazwiska żyjącego wspólnika, który wystąpił z roszczeniem o wypłatę dywidendy za 2002 rok?

 • Zawarcie umowy leasingu przez zarząd spółki

  Czy zawarcie przez zarząd spółki z o.o. umowy leasingu na samochód wymaga zgody wspólników w postaci stosownej uchwały zgromadzenia wspólników? Umowa leasingu opiewać ma na około 90 tys złotych. Kapitał zakładowy spółki wynosi 25 tys złotych. Spółka działa od 2001 roku (ponad 2 lata).

 • Nieważność decyzji

  W sprawie została wydana decyzja administracyjna, od której zostało złożone odwołanie. Odwołanie zostało rozpatrzone przez organ wyższego stopnia, ale decyzja została utrzymana w mocy. Zamierzam wystąpić o stwierdzenie nieważności decyzji organu I instancji. Czy w opisanej sytuacji możliwe jest stwierdzenie nieważności decyzji organu I instancji (bez jednoczesnego unieważnienia decyzji organu wyższego stopnia) czy też powinienem wystąpić o unieważnienie obu ww. decyzji?

 • Powództwo o uchylenie uchwały wspólników

  W czerwcu br. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, podczas którego podjęto m.in. uchwałę o przeznaczeniu zysku za 2003 r. na wypłatę dywidendy. Sprawozdanie złożono w Sądzie Rejestrowym. Wskutek różnych okoliczności, po miesiącu, mimo uprzedniego udzielenia absolutorium - odwołany został Zarząd Spółki. Nowy Zarząd, przygotowując bilans otwarcia, stwierdził szereg nieprawidłowości, które skutkują niemożnością wypłacenia dywidendy z uwagi na brak środków finansowych. Czy skuteczne będzie podjęcie uchwały przez Wspólników (w ramach Nadzwyczajnego Zgromadzenia) o uchyleniu lub uznaniu za nieważną uchwały o wypłacie dywidendy? Jeśli nie, w jaki sposób można ją "anulować"?

zamów dokument

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji

Podobne wzory dokumentów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane