Logowanie

Uchwała w sprawie powołania zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Jak stanowi kodeks spółek handlowych , zgłoszenie spółki do sądu rejestrowego powinno zawierać nazwiska, imiona i adresy członków Zarządu. Możliwe jest powołanie Zarządu w samej umowie spółki bądź później, na podstawie uchwały wspólników. Uchwały zgromadzenia wspólników powinny być wpisane do księgi protokołów i podpisane przez obecnych lub co najmniej przez przewodniczącego i osobę sporządzającą protokół. Jeżeli protokół sporządza notariusz, zarząd wnosi wypis protokołu do księgi protokołów. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników zgromadzenia wspólników.

W celu pobrania dokumentu wykup usługę "Dostęp do wzorów dokumentów"

Jeżeli masz już wykupioną usługę

* kod otrzymany przez sms (6 znaków)

Aby otrzymać kod, wyślij SMS pod jeden z niżej podanych numerów

Dostęp do 1 dokumentu cena 6,15zł

Wyślij SMS na numer: 7568, w treści wpisując EPD

Dostęp do 3 dokumentów cena 11,70zł

Wyślij SMS na numer: 7968, w treści wpisując EPD

Dostęp do 10 dokumentów cena 30,75zł

Wyślij SMS na numer: 92568, w treści wpisując EPD

regulamin

instrukcja obsługi SMS

Po wysłaniu SMS'a otrzymasz odpowiedź zawierającą specjalny kod dostępu, który należy wpisać w okienku logowania. Kod umożliwia przeglądanie wszystkich treści w portalu e-prawnik.pl

Zapoznaj się z regulaminem usługi. Aby skorzystać z usługi musisz mieć poprawnie skonfigurowaną obsługę plików cookie.

Wysyłając SMS na w/w numery wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany numer telefonu komórkowego.

Porady prawne e-prawnik.pl:


 • Śmierć członka zarządu spółki z o.o.

  Kto jest następcą prawnym spółki z o.o., jeżeli w trakcie postępowania egzekucyjnego jedyny prezes tej spółki zmarł? Jak postępowanie egzekucyjne ma toczyć się dalej?

 • Obligatoryjne elementy umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  Jakie są obligatoryjne elementy umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

 • Umowa o pracę z prezesem zarządu

  Z kim podpisuje umowę o pracę Prezes jednoosobowego Zarządu Spółki?

 • Forma aktu powołującego nowego członka zarządu

  W jakiej formie powinien zostać sporządzony akt powołania jedynego wspólnika na członka zarządu tej spółki? Czy ma tu zastosowanie art. 210 par 2 Ksh (czynność prawna między jedynym wspólnikiem będącym jedynym członkiem zarządu a reprezentowaną przez niego spółką wymaga formy aktu notarialnego), skoro w momencie sporządzenia aktu powołania przez Zgromadzenie jedyny wspólnik nie jest jeszcze członkiem zarządu?

 • Zmiana przedmiotu działalności spółki z o.o.

  Spółka w umowie, swoim statucie, ma wyszczególniony rodzaj prowadzonej działalności. Według Urzędu Statystycznego, prace prowadzone przez spółkę mieszczą się również w innych grupowaniach. Zarząd spółki chce je również umieścić w statucie spółki. Zmiany te wymagają zmiany umowy. Czy aby dokonać zmiany w umowie spółki potrzebna jest uchwała wspólników na zgromadzeniu nadzwyczajnym? Czyja obecność jest niezbędna do dokonania zmian w zapisie umowy spółki?

zamów dokument

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji

Podobne wzory dokumentów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.