Logowanie

Udzielenie przez zarząd zezwolenia na zbycie udziału w spółce z o.o.

Zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz zastawienie udziału umowa spółki może uzależnić od zgody spółki albo w inny sposób ograniczyć. Zgoda powinna być wyrażona przez zarząd spółki w formie pisemnej. W przypadku gdy zgody odmówiono, sąd rejestrowy może pozwolić na zbycie, jeżeli istnieją ważne powody.

W celu pobrania dokumentu wykup usługę "Dostęp do wzorów dokumentów"

Jeżeli masz już wykupioną usługę

* kod otrzymany przez sms (6 znaków)

Aby otrzymać kod, wyślij SMS pod jeden z niżej podanych numerów

Dostęp do 1 dokumentu cena 6,15zł

Wyślij SMS na numer: 7568, w treści wpisując EPD

Dostęp do 3 dokumentów cena 11,70zł

Wyślij SMS na numer: 7968, w treści wpisując EPD

Dostęp do 10 dokumentów cena 30,75zł

Wyślij SMS na numer: 92568, w treści wpisując EPD

regulamin

instrukcja obsługi SMS

Po wysłaniu SMS'a otrzymasz odpowiedź zawierającą specjalny kod dostępu, który należy wpisać w okienku logowania. Kod umożliwia przeglądanie wszystkich treści w portalu e-prawnik.pl

Zapoznaj się z regulaminem usługi. Aby skorzystać z usługi musisz mieć poprawnie skonfigurowaną obsługę plików cookie.

Wysyłając SMS na w/w numery wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany numer telefonu komórkowego.

Porady prawne e-prawnik.pl:


 • Pełnomocnictwo do nabycia udziałów

  Mam zamiar skupić większą ilość udziałów w spółce z o.o. od drobnych wspólników, czy mogę komuś (obcej osobie) udzielić pełnomocnictwa do zawierania wszystkich umów zbycia udziałów w spółce z o.o. i składania podpisów u notariusza w imieniu kupującego udziały w danej umowie zbycia udziałów w spółce z o.o.?

 • Zbycie udziału

  Jedyny wspólnik spółki z o.o. sprzedaje udziały (jeden udział). Do czego jest zobowiązany? Czy powinien zgłosić do sądu? Od kiedy udział zmieni właściciela, czy od momentu powiadomienia spółki?

 • Nabycie udziałów w spółce przez uczelnię wyższą

  Czy niepaństwowa wyższa uczelnia może nabyć udziały w spółce z o.o., która była jej organem załozycielskim? Jeżeli tak, to czy poza zgodą Senatu uczelni uczelnia musiałaby dopełnić jeszcze jakieś formalności? Czy później uczelnia mogłaby sprzedać tak nabyte udziały?

 • Zgoda na zbycie udziałów w spółce z o.o.

  Chcę zbyć w całości moje udziały w spółce z o.o. (posiadam 11%). Napisałem pismo do prezesa zarządu o chęci zbycia udziałów - dostałem propozycję ich odkupienia przez jednego z udziałowców (prezesa) po cenie, która jednak mnie nie satysfakcjonuje. Wiem również, iż Zgromadzenie Wspólników nie wyrazi zgody na zbycie udziałów osobom trzecim. Ja jednak nie chcę być udziałowcem w Spółce. Spółka posiada trzech udziałówców 1-11%, 2-11%, 3-78% (Prezes Zarządu). Zarząd jest 2-osobowy (w tym ja). Jeden z paragrafów umowy spółki przewiduje: Zbycie udziałów, a także ich zastawienie wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników. Wspólnik zamierzający zbyć całość lub część swoich udziałów zobowiązany jest zgłosić swój zamiar na jeden miesiąc przed terminem Zgromadzenia Wspólników. Zezwolenia na zbycie - na podstawie stosownej uchwały Zgromadzenia Wspólników - wydaje na piśmie Zarząd Spółki. Zastrzega się uprawnienie Zgromadzenia Wspólników do podjęcia uchwały wskazującej nabywcę zbywanych udziałów. Jakie powinny być moje dalsze kroki?

 • Umowa sprzedaży udziałów

  Aktualnie udziały w spółce posiada dwóch udziałowców i chcą je sprzedać innym dwóm osobom. Czy jest możliwość sporządzenia umowy sprzedaży udziałów na jednej umowie i jak powinna się ona nazywać?

zamów dokument

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji

Podobne wzory dokumentów

 • Umowa sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

  Zgodnie z art. 180 ksh, zbycie udziału lub jego części ułamkowej powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi - pod rygorem nieważności. (...)

 • Umowa zastawu udziału w spółce z o.o.

  Na podstawie art. 327 § 1 kc, przedmiotem zastawu mogą być prawa, o ile sa one zbywalne. Umowa o ustanowienie zastawu powinna być sporządzona w formie pisemnej z podpisami (...)

 • Zawiadomienie spółki z o.o. o zbyciu udziałów

  O przejściu udziału, jego części lub ułamkowej części udziału na inną osobę oraz o ustanowieniu zastawu lub użytkowania udziału zainteresowani zawiadamiają spółkę, (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.