Logowanie

Udzielenie przez zarząd zezwolenia na zbycie udziału w spółce z o.o.

Zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz zastawienie udziału umowa spółki może uzależnić od zgody spółki albo w inny sposób ograniczyć. Zgoda powinna być wyrażona przez zarząd spółki w formie pisemnej. W przypadku gdy zgody odmówiono, sąd rejestrowy może pozwolić na zbycie, jeżeli istnieją ważne powody.

W celu pobrania dokumentu wykup usługę "Dostęp do wzorów dokumentów"

Jeżeli masz już wykupioną usługę

* kod otrzymany przez sms (6 znaków)

Aby otrzymać kod, wyślij SMS pod jeden z niżej podanych numerów

Dostęp do 1 dokumentu cena 6,15zł

Wyślij SMS na numer: 7568, w treści wpisując EPD

Dostęp do 3 dokumentów cena 11,70zł

Wyślij SMS na numer: 7968, w treści wpisując EPD

Dostęp do 10 dokumentów cena 30,75zł

Wyślij SMS na numer: 92568, w treści wpisując EPD

regulamin

instrukcja obsługi SMS

Po wysłaniu SMS'a otrzymasz odpowiedź zawierającą specjalny kod dostępu, który należy wpisać w okienku logowania. Kod umożliwia przeglądanie wszystkich treści w portalu e-prawnik.pl

Zapoznaj się z regulaminem usługi. Aby skorzystać z usługi musisz mieć poprawnie skonfigurowaną obsługę plików cookie.

Wysyłając SMS na w/w numery wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany numer telefonu komórkowego.

Porady prawne e-prawnik.pl:


 • Pełnomocnictwo do nabycia udziałów

  Mam zamiar skupić większą ilość udziałów w spółce z o.o. od drobnych wspólników, czy mogę komuś (obcej osobie) udzielić pełnomocnictwa do zawierania wszystkich umów zbycia udziałów w spółce z o.o. i składania podpisów u notariusza w imieniu kupującego udziały w danej umowie zbycia udziałów w spółce z o.o.?

 • Zbycie udziału

  Jedyny wspólnik spółki z o.o. sprzedaje udziały (jeden udział). Do czego jest zobowiązany? Czy powinien zgłosić do sądu? Od kiedy udział zmieni właściciela, czy od momentu powiadomienia spółki?

 • Nabycie udziałów w spółce przez uczelnię wyższą

  Czy niepaństwowa wyższa uczelnia może nabyć udziały w spółce z o.o., która była jej organem załozycielskim? Jeżeli tak, to czy poza zgodą Senatu uczelni uczelnia musiałaby dopełnić jeszcze jakieś formalności? Czy później uczelnia mogłaby sprzedać tak nabyte udziały?

 • Umowa sprzedaży udziałów

  Aktualnie udziały w spółce posiada dwóch udziałowców i chcą je sprzedać innym dwóm osobom. Czy jest możliwość sporządzenia umowy sprzedaży udziałów na jednej umowie i jak powinna się ona nazywać?

 • Zgoda na zbycie udziałów w spółce z o.o.

  Chcę zbyć w całości moje udziały w spółce z o.o. (posiadam 11%). Napisałem pismo do prezesa zarządu o chęci zbycia udziałów - dostałem propozycję ich odkupienia przez jednego z udziałowców (prezesa) po cenie, która jednak mnie nie satysfakcjonuje. Wiem również, iż Zgromadzenie Wspólników nie wyrazi zgody na zbycie udziałów osobom trzecim. Ja jednak nie chcę być udziałowcem w Spółce. Spółka posiada trzech udziałówców 1-11%, 2-11%, 3-78% (Prezes Zarządu). Zarząd jest 2-osobowy (w tym ja). Jeden z paragrafów umowy spółki przewiduje: Zbycie udziałów, a także ich zastawienie wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników. Wspólnik zamierzający zbyć całość lub część swoich udziałów zobowiązany jest zgłosić swój zamiar na jeden miesiąc przed terminem Zgromadzenia Wspólników. Zezwolenia na zbycie - na podstawie stosownej uchwały Zgromadzenia Wspólników - wydaje na piśmie Zarząd Spółki. Zastrzega się uprawnienie Zgromadzenia Wspólników do podjęcia uchwały wskazującej nabywcę zbywanych udziałów. Jakie powinny być moje dalsze kroki?

zamów dokument

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji

Podobne wzory dokumentów

 • Umowa sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

  Zgodnie z art. 180 ksh, zbycie udziału lub jego części ułamkowej powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi - pod rygorem nieważności. (...)

 • Umowa zastawu udziału w spółce z o.o.

  Na podstawie art. 327 § 1 kc, przedmiotem zastawu mogą być prawa, o ile sa one zbywalne. Umowa o ustanowienie zastawu powinna być sporządzona w formie pisemnej z podpisami (...)

 • Zawiadomienie spółki z o.o. o zbyciu udziałów

  O przejściu udziału, jego części lub ułamkowej części udziału na inną osobę oraz o ustanowieniu zastawu lub użytkowania udziału zainteresowani zawiadamiają spółkę, (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.