Logowanie

Umowa o pracę z członkiem zarządu spółki z o.o.

Jedną z form związania spółki z członkiem zarządu, oprócz aktu wyboru na członka zarządu, jest umowa o pracę. W takim przypadku w umowie między członkiem zarządu a spółką, którą ma zarządzać, spółkę powinna reprezentować rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników.

W celu pobrania dokumentu wykup usługę "Dostęp do wzorów dokumentów"

Jeżeli masz już wykupioną usługę

* kod otrzymany przez sms (6 znaków)

Aby otrzymać kod, wyślij SMS pod jeden z niżej podanych numerów

Dostęp do 1 dokumentu cena 6,15zł

Wyślij SMS na numer: 7568, w treści wpisując EPD

Dostęp do 3 dokumentów cena 11,70zł

Wyślij SMS na numer: 7968, w treści wpisując EPD

Dostęp do 10 dokumentów cena 30,75zł

Wyślij SMS na numer: 92568, w treści wpisując EPD

regulamin

instrukcja obsługi SMS

Po wysłaniu SMS'a otrzymasz odpowiedź zawierającą specjalny kod dostępu, który należy wpisać w okienku logowania. Kod umożliwia przeglądanie wszystkich treści w portalu e-prawnik.pl

Zapoznaj się z regulaminem usługi. Aby skorzystać z usługi musisz mieć poprawnie skonfigurowaną obsługę plików cookie.

Wysyłając SMS na w/w numery wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany numer telefonu komórkowego.

Porady prawne e-prawnik.pl:


 • Umowa o pracę z prezesem zarządu

  Z kim podpisuje umowę o pracę Prezes jednoosobowego Zarządu Spółki?

 • Umowa o pracę ze wspólnikiem spółki jednoosobowej

  Jestem jedynym wspólnikiem spółki z o.o. Czy powołując w umowie spółki (akcie notarialnym) zarząd składający się z Prezesa Zarządu w mojej osobie oraz Wiceprezesa Zarządu mogę zostać przez niego zatrudniony w spółce na podstawie umowy o pracę na stanowisku np. księgowego, oraz czy ma znaczenie fakt, że osoba pełniąca funkcję wiceprezesa będzie ze mną spokrewniona (np. matka, lub jej brat).

 • Zawarcie umowy o pracę z prezesem zarządu spółki

  Spółka z o.o. posiada dwóch wspólników. Czy w dwuosobowej spółce z o.o. umowa o pracę z prezesem zarządu tej spółki może być zawarta przez niepracującego wspólnika lub przez dyrektora spółki nie będącego udziałowcem?

 • Wygaśnięcie mandatu a umowa o pracę

  W wyniku przejęcia spółki z o.o. wygasły mandaty członkom zarządu spółki przejętej z dniem przejęcia. Członkowie zarządu spółki przejętej zatrudnieni byli na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w związku z powołaniem do pełnienia funkcji w zarządzie spółki z o.o. na czas nieokreślony. Spółka przejmująca przejęła pracowników spółki przejmowanej na podstawie art. 23 [1] kodeksu Pracy. Członkowie zarządu spółki przejmowanej działając w jej imieniu zawiadomili pracowników spółki przejmowanej o przejściu zakładu pracy na nowego pracodawcę po połączeniu spółek z o.o. Czy byli członkowie zarządu spółki przejętej, którzy zatrudnieni byli w spółce przejętej na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w związku z powołaniem do składu zarządu tej spółki powinni byli zostać też przejęci przez spółkę przejmującą jako nowego pracodawcę tak jak inni pracownicy z tym, że nie będąc już członkami zarządu ? Czy umowa o pracę z członkiem zarządu może wygasnąć w związku z wygaśnięciem mandatów członków zarządu?

 • Umowy z członkami zarządu

  W dwuosobowej spółce z o.o. jeden ze wspólników pełni funkcję prezesa zarządu, natomiast drugi -wiceprezesa. Nie jest powołana rada nadzorcza. Decyzja zgromadzenia wspólników został powołany pełnomocnik, który jest pracownikiem spółki z o.o. Czy w umowie o pracę pomiędzy prezesem a spółka spółka powinna być reprezentowana przez pełnomocnika strona? Czy tak samo jest jeśli chodzi o umowę o pracę wiceprezesa? Czyli czy w obu przypadkach powołany pełnomocnik występuje w imieniu spółki z o.o.?

zamów dokument

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji

Podobne wzory dokumentów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.