Logowanie

Wypowiedzenie udziału w spółce cywilnej

Z ważnych powodów wspólnik może wypowiedzieć swój udział bez zachowania terminów wypowiedzenia, chociażby spółka była zawarta na czas oznaczony. Zastrzeżenie przeciwne jest nieważne. Wypowiedzenie jest skuteczne wówczas gdy, pozostali wspólnicy lub osoby umocowane do reprezentowania, zostaną powiadomione o przedmiotowym fakcie. Wypowiedzenie nie wymaga specjalnej formy, jednakże ze względów dowodowych wskazana jest forma pisemna.

W celu pobrania dokumentu wykup usługę "Dostęp do wzorów dokumentów"

Jeżeli masz już wykupioną usługę

* kod otrzymany przez sms (6 znaków)

Aby otrzymać kod, wyślij SMS pod jeden z niżej podanych numerów

Dostęp do 1 dokumentu cena 6,15zł

Wyślij SMS na numer: 7568, w treści wpisując EPD

Dostęp do 3 dokumentów cena 11,70zł

Wyślij SMS na numer: 7968, w treści wpisując EPD

Dostęp do 10 dokumentów cena 30,75zł

Wyślij SMS na numer: 92568, w treści wpisując EPD

regulamin

instrukcja obsługi SMS

Po wysłaniu SMS'a otrzymasz odpowiedź zawierającą specjalny kod dostępu, który należy wpisać w okienku logowania. Kod umożliwia przeglądanie wszystkich treści w portalu e-prawnik.pl

Zapoznaj się z regulaminem usługi. Aby skorzystać z usługi musisz mieć poprawnie skonfigurowaną obsługę plików cookie.

Wysyłając SMS na w/w numery wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany numer telefonu komórkowego.

Porady prawne e-prawnik.pl:


 • Wypowiedzenie umowy spółki cywilnej

  Nie chcę dalej prowadzić działalności gospodarczej ze wspólnikiem. Czy jest możliwe rozwiązanie spółki cywilnej ze skutkiem natychmiastowym, czy muszę czekać do końca roku podatkowego?

 • Sposób zmiany umowy spółki cywillnej

  Jak należy zmieniać umowę spółki cywilnej, aby miała moc prawną? Czy w spółce trzyosobowej mogą zmianę wprowadzić dwie osoby? Czy zmienioną umowę trzeba rejestrować w urzędach? Co zrobić, gdy jeden ze wspólników chce być w spółce, a nie chce wyrazić zgody na zmianę umowy spółki?

 • Wypowiedzenie spółki cywilnej z ważnych powodów

  Spółka cywilna 5 osobowa, czterech wspólników chce wypowiedzieć udziały w spółce z ważnych powodów (piąty wspólnik stale przebywa za granicą) w trybie natychmiastowym. Co powinny zawierać takie wypowiedzenia i do kogo skierowane?

 • Współwłasność udziałów w sp. z o.o.

  Czy można doprowadzić do scalenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez zawarcie umowy spółki cywilnej w tym celu, tak by łącznie dotychczasowi wspólnicy spółki z o.o., posiadający indywidualnie udziały o wartości ogółem poniżej 500,- zł, po zawarciu umowy spółki cywilnej wspólnie stali się współuprawnionymi do sumy udziałów i czy poszczególni wspólnicy takiej spółki cywilnej jako udziałowca spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegają wpisowi do ewidencji podmiotów gospodarczych?

 • Sprzedaż darowanego samochodu

  Prowadzimy spółkę cywilną (księgi rachunkowe + VAT). Do roku 2010 byliśmy małżeństwem, nasze udziały w spółce cywilnej wynosiły 50/50%. W roku 2008 otrzymaliśmy od rodziców samochód osobowy w darowiźnie. Obdarowanymi byliśmy my z żoną (po połowie) - i ten samochód na podstawie umowy darowizny - wciągnęliśmy na środki trwałe naszej firmy z przeznaczeniem na używanie go w celach firmowych. Po rozwodzie który nastąpił na koniec 2010 r. - sporządziliśmy aneks do naszej umowy spółki cywilnej i począwszy od 01.01.2011 r. - nasze udziały się zmieniły i wynoszą 95/5%. Aktualnie chcemy sprzedać ten samochód z naszej spółki cywilnej na fakturę VAT zw. Jak sprzedaż tego samochodu wpłynie na nasz podatek dochodowy (wspólników)? Chodzi o to, że w dacie przyjęcia darowizny nasze udziały były 50/50, a w momencie sprzedaży 95/5. A my amortyzowaliśmy ten samochód jako nkop (nie stanowiące kosztów) i chcemy koszt rozliczyć dopiero teraz w momencie sprzedaży tego samochodu?

zamów dokument

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji

Podobne wzory dokumentów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.