Logowanie

Umowa przechowania

Przez umowę przechowania przechowawca zobowiązuje się zachować w stanie nie pogorszonym rzecz ruchomą oddaną mu na przechowanie. Przechowawca nie może używać rzeczy bez zgody składającego, chyba że jest to konieczne do zachowania jej w stanie niepogorszonym. Przedmiotem przechowania może być każda rzecz ruchoma oznaczona co do tożsamości. Wykluczone jest natomiast „przechowanie” nieruchomości oraz rzeczy oznaczonych co do gatunku - w tym ostatnim wypadku zgodnie z art. 845 stosuje się odpowiednio przepisy o pożyczce (depozyt nieprawidłowy), jeżeli z przepisów szczególnych, albo z umowy lub okoliczności wynika, że przechowawca może rozporządzać oddanymi na przechowanie rzeczami oznaczonymi tylko co do gatunku.

W celu pobrania dokumentu wykup usługę "Dostęp do wzorów dokumentów"

Jeżeli masz już wykupioną usługę

* kod otrzymany przez sms (6 znaków)

Aby otrzymać kod, wyślij SMS pod jeden z niżej podanych numerów

Dostęp do 1 dokumentu cena 6,15zł

Wyślij SMS na numer: 7568, w treści wpisując EPD

Dostęp do 3 dokumentów cena 11,70zł

Wyślij SMS na numer: 7968, w treści wpisując EPD

Dostęp do 10 dokumentów cena 30,75zł

Wyślij SMS na numer: 92568, w treści wpisując EPD

regulamin

instrukcja obsługi SMS

Po wysłaniu SMS'a otrzymasz odpowiedź zawierającą specjalny kod dostępu, który należy wpisać w okienku logowania. Kod umożliwia przeglądanie wszystkich treści w portalu e-prawnik.pl

Zapoznaj się z regulaminem usługi. Aby skorzystać z usługi musisz mieć poprawnie skonfigurowaną obsługę plików cookie.

Wysyłając SMS na w/w numery wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany numer telefonu komórkowego.

Porady prawne e-prawnik.pl:


 • Umowa depozytu i depozytu nieprawidłowego

  Czym się różni umowa depozytu od depozytu nieprawidłowego - czy mógłbym dostać przykład - (chodzi o użyczenie konta) - czy np. depozyt nieprawidłowy byłby nawet wtedy gdyby ktoś używał tych pieniędzy zgodnie z instrukcjami właściciela?

 • Umowa przechowania bez wynagrodzenia

  Czy można zawrzeć nieodpłatną umowę przechowania pomiędzy przedsiębiorcami w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej (np. towarów masowych) oraz czy można, prawnie skutecznie, obciążyć kosztami przechowania przechowawcę, a nie składającego (np. z tytułu ubezpieczenia rzeczy, ich transportu, wyładunku, przeładunku i załadunku, a także dozorowania itp.) w świetle art. 842 kodeksu cywilnego? Przechowawca miałby zagwarantowaną w umowie przechowania nieodpłatnego możliwość zakupu przechowywanego towaru na korzystniejszych warunkach cenowych, z wydłużonym terminem zapłaty, po określonym w umowie czasie.

 • Odpowiedzialność właściciela parkingu

  Mam kawałek placu (własny) i chciałbym utworzyć parking strzeżony, ale boję się np. kradzieży, uszkodzenia auta na parkingu, itp.; jak to się ma do mojej odpowiedzialności? Za co odpowiadam jako właściciel parkingu? Drugi wariant to wybudowanie lub postawienie garaży blaszanych, i też chciałbym wiedzieć za co odpowiadam?

 • Roszczenia za szkodę na parkingu strzeżonym

  Została zawarta umowa przechowania poprzez przyjęcie samochodu na parking strzeżony. Na parkingu tym samochód został uszkodzony - liczne rysy. Właściciel parkingu odmawia wypłaty odszkodowania jako powód podając odmowę wypłaty odszkodowania z zakładu ubezpieczeniowego, w którym zawarł umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Czy właściciel parkingu w tym przypadku ma prawo odmowy wypłaty odszkodowania? Jaki jest termin do wypłaty odszkodowania przez właściciela parkingu poszkodowanemu?

 • Odpowiedzialność prowadzącego parking strzeżony

  Jaka jest odpowiedzialność prowadzacego parking strzeżony, a jaka parking dozorowany? Jakie zapisy są obowiązkowe w regulaminie parkingu strzeżonego, a jakie w regulaminie parkingu dozorowanego?

zamów dokument

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji

Podobne wzory dokumentów

 • Wzór umowy zlecenia

  Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie (zleceniobiorca) zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie (zleceniodawcy). Oznacza (...)

 • Umowa konsygnacji

  Umowa polega na tym, iż zlecający przekazuje towar przyjmującemu zamówienie, a ten zobowiązuje się sprzedać go kupującym po cenie ustalonej przez zlecającego na jego (...)

 • Umowa o pracę na czas nieokreślony

  Kodeks pracy wskazuje, iż umowa o pracę powinna zawierać pewne elementy. Umowa o pracę na czas nieokeślony jest przez ustawodawcę traktowana jako najbardziej typowa. (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.