Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 198 z 1933

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 marca 1933 r. o przyjmowaniu złotych 4,5% listów zastawnych Państwowego Banku Rolnego Serji I-ej na spłatę zaległości podatkowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:1933-04-06
Data wydania:1933-03-30 00:00:00 CEDT
Data wejscia w życie:1933-04-06
Data obowiązywania:1933-04-06

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 198 z 1933


pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 198 z 1933 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 204 z 19331933-04-06

  Obwieszczenie Ministra Skarbu i Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 1933 r. o sprostowaniu błędu w załączniku do rozporządzenia z dnia 3 września 1932 r. w sprawie zmiany ustawy (statutu) Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie.

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 203 z 19331933-04-06

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 marca 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu z dnia 23 listopada 1932 r. celem wykonania ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 202 z 19331933-04-06

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 marca 1933 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 201 z 19331933-04-06

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 kwietnia 1933 r. w sprawie wynagrodzenia adwokatów za wykonywanie czynności zawodowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 200 z 19331933-04-06

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 1933 r. o zmianie granic okręgów sądów grodzkich w Kleczewie i Koninie w okręgu sądu okręgowego w Kaliszu.

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 199 z 19331933-04-06

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 kwietnia 1933 r. o wypuszczeniu biletów skarbowych serji I.

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 197 z 19331933-04-06

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów i Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Spraw Wojskowych, Skarbu, Sprawiedliwości, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 25 marca 1933 r. w sprawie wykonania postanowień Konkordatu, zawartego pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską.

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 196 z 19331933-04-06

  Ustawa z dnia 17 marca 1933 r. w sprawie ratyfikacji: 1) raportu, przyjętego w Londynie przez komitet rzeczoznawców z dnia 11 sierpnia 1931 r.; 2) protokółów, dotyczących Bułgarji i Węgier, podpisanych w Londynie dnia 21 stycznia 1932 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 195 z 19331933-04-06

  Ustawa z dnia 17 marca 1933 r. w sprawie ratyfikacji aktu dodatkowego do konwencji międzynarodowej, podpisanej w Bernie dnia 23 października 1924 r., dotyczącej przewozu towarów kolejami żelaznemi, sporządzonego w Bernie dnia 2 września 1932 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 194 z 19331933-04-06

  Ustawa z dnia 17 marca 1933 r. w sprawie ratyfikacji konwencji o uregulowaniu połowu wielorybów, podpisanej w Genewie dnia 24 września 1931 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 193 z 19331933-04-06

  Ustawa z dnia 17 marca 1933 r. w sprawie ratyfikacji traktatu przyjaźni, handlowego i praw konsularnych pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonemi Ameryki, podpisanego w Waszyngtonie dnia 15 czerwca 1931 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Grunty oddane Skarbowi Państwa w zamian za rentę

  Jakie przepisy regulują zwrot siedliska (gospodarstwa rolnego) oddanego swego czasu za rentę?

 • Termin zapłaty zaległości za bezumowne korzystanie

  Chce wezwać osoby zamieszkujące mój lokal mieszkalny bez umowy do zapłaty zaległości wynikających z nieuregulowanych opłat za bezumowne zajmowanie lokalu mieszkalnego. (...)

 • Karta pojazdu

  Pod koniec czerwca kupiłem samochód osobowy. Był on pierwszy raz rejestrowany w Polsce. Musiałem przy rejestrowaniu wyrobić Kartę pojazdu , za którą zapłaciłem 1000 (...)

 • Kolejność zaspokajania wierzycieli w egzekucji

  W jakiej kolejności komornik wypłaca ściągnięte należności? Przede wszystkim czy w pierwszej kolejności pieniądze dostaje ZUS, Urząd Skarbowy, czy bank, który ma (...)

 • Członek RN przedsiębiorstwa państwowego

  Jakie kwalifikacje powinna posiadać osoba ubiegająca się o członkostwo w radzie nadzorczej firmy państwowej? Kto może przystąpić (po odbyciu kursu) do egzaminu państwowego, (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2013 poz. 163

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

 • Monitor Polski 2012 poz. 846

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

 • Monitor Polski 2006 nr 19 poz. 207

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

 • Monitor Polski 2012 poz. 1008

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

 • Monitor Polski 2005 nr 21 poz. 330

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.