Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 202 z 1933

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 marca 1933 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:1933-04-06
Data wydania:1933-03-04 00:00:00 CET
Data wejscia w życie:1933-04-06 00:00:00 CEDT
Data obowiązywania:1933-04-06 00:00:00 CEDT

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 202 z 1933


pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 202 z 1933 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 204 z 19331933-04-06

  Obwieszczenie Ministra Skarbu i Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 1933 r. o sprostowaniu błędu w załączniku do rozporządzenia z dnia 3 września 1932 r. w sprawie zmiany ustawy (statutu) Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie.

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 203 z 19331933-04-06

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 marca 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu z dnia 23 listopada 1932 r. celem wykonania ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 201 z 19331933-04-06

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 kwietnia 1933 r. w sprawie wynagrodzenia adwokatów za wykonywanie czynności zawodowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 200 z 19331933-04-06

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 1933 r. o zmianie granic okręgów sądów grodzkich w Kleczewie i Koninie w okręgu sądu okręgowego w Kaliszu.

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 199 z 19331933-04-06

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 kwietnia 1933 r. o wypuszczeniu biletów skarbowych serji I.

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 198 z 19331933-04-06

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 marca 1933 r. o przyjmowaniu złotych 4,5% listów zastawnych Państwowego Banku Rolnego Serji I-ej na spłatę zaległości podatkowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 197 z 19331933-04-06

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów i Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Spraw Wojskowych, Skarbu, Sprawiedliwości, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 25 marca 1933 r. w sprawie wykonania postanowień Konkordatu, zawartego pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską.

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 196 z 19331933-04-06

  Ustawa z dnia 17 marca 1933 r. w sprawie ratyfikacji: 1) raportu, przyjętego w Londynie przez komitet rzeczoznawców z dnia 11 sierpnia 1931 r.; 2) protokółów, dotyczących Bułgarji i Węgier, podpisanych w Londynie dnia 21 stycznia 1932 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 195 z 19331933-04-06

  Ustawa z dnia 17 marca 1933 r. w sprawie ratyfikacji aktu dodatkowego do konwencji międzynarodowej, podpisanej w Bernie dnia 23 października 1924 r., dotyczącej przewozu towarów kolejami żelaznemi, sporządzonego w Bernie dnia 2 września 1932 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 194 z 19331933-04-06

  Ustawa z dnia 17 marca 1933 r. w sprawie ratyfikacji konwencji o uregulowaniu połowu wielorybów, podpisanej w Genewie dnia 24 września 1931 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 193 z 19331933-04-06

  Ustawa z dnia 17 marca 1933 r. w sprawie ratyfikacji traktatu przyjaźni, handlowego i praw konsularnych pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonemi Ameryki, podpisanego w Waszyngtonie dnia 15 czerwca 1931 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Tekst jednolity

  Czym różni się tekst jednolity od tekstu ujednoliconego?

 • Brak dowodu osobistego a zakup nieruchomości

  Czy osoba z obywatelstwem niemieckim i polskim, nieposiadająca ani dowodu osobistego, ani paszportu polskiego, zamieszkała w Niemczech, może kupić dom jednorodzinny w (...)

 • Tekst jednolity spółki z o.o.

  Jak ma wyglądać tekst jednolity umowy spółki z o.o.? Kto powinien go sporządzić? Spółka istnieje 20 lat, w trakcie jej istnienia zaszło mnóstwo zmian umowy spółki.

 • ujednolicony tekst umowy spółki

  Spółka działająca od kilku lat, zmieniała kilkukrotnie zapisy umowy za pomocą aneksów. Rodzi to pewna uciążliwość przy okazywaniu dokumentów spółki. Czy od (...)

 • Zgłoszenie zmiany umowy spółki do KRS

  Wspólnicy dokonują zmiany umowy spółki jawnej poprzez usunięcie z umowy jednego z paragrafów. Fakt zmiany umowy spółki musi zostać zgłoszony do KRS wraz z umową (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-01-14 poz. 24

  Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości

 • Dziennik Ustaw z 1999-02-02 poz. 112

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie trybu postępowania i szczegółowych zasad prowadzenia rejestrów nieruchomości, udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców.

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-22 poz. 979

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2001 r. w sprawie zakresu i sposobu wyodrębniania składników majątkowych dla Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców, pozostających dotychczas w trwałym zarządzie i używaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 • Monitor Polski 2010 nr 56 poz. 763

  Zarządzenie Nr 57 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi do Spraw Cudzoziemców

 • Dziennik Ustaw z 1996-03-15 poz. 198

  Ustawa z dnia 15 marca 1996 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.