Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 204 z 1933

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Skarbu i Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 1933 r. o sprostowaniu błędu w załączniku do rozporządzenia z dnia 3 września 1932 r. w sprawie zmiany ustawy (statutu) Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:1933-04-06
Data wydania:1933-03-29 00:00:00 CEDT
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 204 z 1933


pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 204 z 1933 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 203 z 19331933-04-06

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 marca 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu z dnia 23 listopada 1932 r. celem wykonania ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 202 z 19331933-04-06

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 marca 1933 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 201 z 19331933-04-06

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 kwietnia 1933 r. w sprawie wynagrodzenia adwokatów za wykonywanie czynności zawodowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 200 z 19331933-04-06

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 1933 r. o zmianie granic okręgów sądów grodzkich w Kleczewie i Koninie w okręgu sądu okręgowego w Kaliszu.

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 199 z 19331933-04-06

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 kwietnia 1933 r. o wypuszczeniu biletów skarbowych serji I.

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 198 z 19331933-04-06

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 marca 1933 r. o przyjmowaniu złotych 4,5% listów zastawnych Państwowego Banku Rolnego Serji I-ej na spłatę zaległości podatkowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 197 z 19331933-04-06

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów i Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Spraw Wojskowych, Skarbu, Sprawiedliwości, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 25 marca 1933 r. w sprawie wykonania postanowień Konkordatu, zawartego pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską.

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 196 z 19331933-04-06

  Ustawa z dnia 17 marca 1933 r. w sprawie ratyfikacji: 1) raportu, przyjętego w Londynie przez komitet rzeczoznawców z dnia 11 sierpnia 1931 r.; 2) protokółów, dotyczących Bułgarji i Węgier, podpisanych w Londynie dnia 21 stycznia 1932 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 195 z 19331933-04-06

  Ustawa z dnia 17 marca 1933 r. w sprawie ratyfikacji aktu dodatkowego do konwencji międzynarodowej, podpisanej w Bernie dnia 23 października 1924 r., dotyczącej przewozu towarów kolejami żelaznemi, sporządzonego w Bernie dnia 2 września 1932 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 194 z 19331933-04-06

  Ustawa z dnia 17 marca 1933 r. w sprawie ratyfikacji konwencji o uregulowaniu połowu wielorybów, podpisanej w Genewie dnia 24 września 1931 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 193 z 19331933-04-06

  Ustawa z dnia 17 marca 1933 r. w sprawie ratyfikacji traktatu przyjaźni, handlowego i praw konsularnych pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonemi Ameryki, podpisanego w Waszyngtonie dnia 15 czerwca 1931 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-03-31 poz. 273

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Transportu i Gospodarki Morskiej.

 • Komunikat UE z 2011-01-22 nr 22 poz. 7

  Postępowanie likwidacyjne – Decyzja o wszczęciu postępowania likwidacyjnego (Likwidacja dobrowolna w wyniku podjęcia uchwały Nadzwyczajnego Walnego (...)

 • Legislacja UE z 2009-12-29 nr 350 poz. 59

  Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych (  Dz.U. L 302 (...)

 • Monitor Polski 2013 poz. 58

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2012 r. nr 1130-18-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Komunikat UE z 2010-09-11 nr 245 poz. 3

  Postępowanie likwidacyjne – Decyzja o wszczęciu postępowania likwidacyjnego (Likwidacja dobrowolna w wyniku podjęcia uchwały Nadzwyczajnego Walnego (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.