Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 121 z 1936

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 lutego 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o poborze scalonego podatku przemysłowego od zapałek.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1936-02-14
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 121 z 1936


Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 121 z 1936 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 133 z 1936

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 stycznia 1936 r. w sprawie rozciągnięcia na Koreę, Formozę i Terytorjum Dzierżawne Kwantungu międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu z dnia 31 maja 1929 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 132 z 1936

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 stycznia 1936 r. w sprawie wypowiedzenia umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką w przedmiocie wzajemnego dopuszczania lekarzy i położnych do wykonywania praktyki, podpisanej w Warszawie dnia 23 września 1922 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 131 z 1936

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 stycznia 1936 r. w sprawie przystąpienia Afganistanu do konwencji dotyczącej niewolnictwa z dnia 25 września 1926 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 130 z 1936

  Oświadczenie Rządowe z dnia 17 stycznia 1936 r. w sprawie rozciągnięcia na Diarb Negm Mahatta porozumienia o statystyce przyczyn zgonów z dnia 19 czerwca 1934 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 129 z 1936

  Oświadczenie Rządowe z dnia 13 stycznia 1936 r. w sprawie przystąpienia W. M. Gdańska do umowy handlowej między Polską a Wielką Brytanją, podpisanej w Londynie dnia 27 lutego 1935 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 128 z 1936

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 stycznia 1936 r. w sprawie przystąpienia Argentyny i rozciągnięcia na Libję, Erytreę, Somalję i włoskie wyspy egejskie międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu z dnia 31 maja 1929 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 127 z 1936

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 stycznia 1936 r. w sprawie złożenia przez Z. S. R. R. dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o Wystawach Międzynarodowych z dnia 22 listopada 1928 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 126 z 1936

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 11 lutego 1936 r. o uchyleniu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 20 listopada 1935 r. o zezwoleniu na polowanie na łanie i cielęta jelenia i daniela oraz na sarny-kozy i koźlęta w województwach poznańskiem i pomorskiem.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 125 z 1936

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 lutego 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o poborze scalonego podatku przemysłowego od cukru.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 124 z 1936

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 lutego 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o poborze scalonego podatku przemysłowego od obrotów piwem, napojami winnemi, wódkami gatunkowemi, octem, kwasem octowym i drożdżami.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 123 z 1936

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 lutego 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o poborze scalonego podatku przemysłowego od obrotu artykułami objętemi Monopolem Tytoniowym, od obrotu wyrobami Państwowego Monopolu Spirytusowego, solą kuchenną (jadalną), bydlęcą i przemysłową oraz losami loterji państwowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 122 z 1936

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 lutego 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o poborze scalonego podatku przemysłowego od cementu.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 120 z 1936

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 lutego 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Komunikacji o dodatkowej rejestracji i stemplowaniu obligacyj Kolei Herby - Kielce.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 119 z 1936

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 lutego 1936 r. o zmianie granic miasta Tomaszowa w powiecie tomaszowskim, województwie lubelskiem.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 118 z 1936

  Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 7 lutego 1936 r. o wysokości kwoty zasadniczej rent ubezpieczenia emerytalnego robotników w latach 1934, 1935 i 1936.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 117 z 1936

  Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 5 lutego 1936 r. o obowiązku zgłaszania zachorowań na grypę.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 116 z 1936

  Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 3 lutego 1936 r. o kontynuowaniu ubezpieczenia przez osoby, które przed wejściem w życie ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznem, były ubezpieczone na zasadzie księgi IV ordynacji ubezpieczeniowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 115 z 1936

  Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 30 stycznia 1936 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej z dnia 26 września 1935 r. o utrzymaniu porządku i czystości w miejscach publicznych i niektórych miejscach prywatnych na niektóre miejscowości.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.