Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 143 z 1936

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lutego 1936 r. o przeniesieniu siedziby sędziego śledczego z Nowego Sącza do Nowego Targu.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1936-02-20
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 143 z 1936


Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 143 z 1936 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 144 z 1936

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 lutego 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o podziale zarezerwowanej części wewnętrznego kontyngentu cukru okresu kampanijnego 1936/37 w ilości 90.000 q cukru białego.

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 142 z 1936

  Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 24 stycznia 1936 r. o obniżeniu składek za ubezpieczenie od wypadków w zatrudnieniu i chorób zawodowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 141 z 1936

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 stycznia 1936 r. w sprawie wejścia w życie porozumienia między Polską a Belgją z dnia 25 lipca 1935 r. w sprawie zniesienia obowiązku przedstawiania okrętowych świadectw zdrowotności.

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 140 z 1936

  Porozumienie między Rzecząpospolitą Polską a Belgją w formie wymiany not z dnia 25 lipca 1935 r. w sprawie zniesienia obowiązku przedstawiania okrętowych świadectw zdrowotności.

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 139 z 1936

  Ustawa z dnia 20 lutego 1936 r. w sprawie ratyfikacji konwencyj międzynarodowych: 1) dotyczącej konosamentów i 2) dotyczącej ograniczenia odpowiedzialności właścicieli statków morskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 138 z 1936

  Ustawa z dnia 20 lutego 1936 r. w sprawie zatwierdzenia zgłoszonego przez Rząd Polski w dniu 31 października 1921 r. przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do konwencji w sprawie okrętów szpitalnych, podpisanej w Hadze dnia 21 grudnia 1904 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 137 z 1936

  Ustawa z dnia 20 lutego 1936 r. w sprawie ratyfikacji międzynarodowej konwencji o ujednostajnieniu niektórych zasad, odnoszących się do przywilejów i hipotek morskich, podpisanej w Brukseli dnia 10 kwietnia 1926 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 136 z 1936

  Ustawa z dnia 20 lutego 1936 r. w sprawie ratyfikacji podpisanego w Warszawie dnia 5 września 1935 r. protokółu dodatkowego do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką z dnia 10 lutego 1934 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 135 z 1936

  Ustawa z dnia 20 lutego 1936 r. w sprawie ratyfikacji konwencji handlowej między Polską a Kanadą, podpisanej w Ottawie dnia 3 lipca 1935 r.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.