Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 226 z 1936

Wyszukiwarka

Tytuł:

Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 kwietnia 1936 r. w sprawie zmiany przepisów o Policji Państwowej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1936-04-17
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 226 z 1936


Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 226 z 1936 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 233 z 1936

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 9 kwietnia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu i Sprawiedliwości w sprawie zmian w rozporządzeniu z dnia 7 grudnia 1926 r. do ustawy o wykonaniu reformy rolnej

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 232 z 1936

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 1 kwietnia 1936 r. w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych i Skarbu o podziale miejscowości na klasy czynszowe dla obliczania wynagrodzenia za kwatery stałe, dostarczane przez zarządy gmin na podstawie art. 12 ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o zakwaterowaniu wojska w czasie pokoju.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 231 z 1936

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 kwietnia 1936 r. w sprawie opłat stemplowych od pism, sporządzanych w związku z konwersją i uporządkowaniem długów rolniczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 230 z 1936

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 marca 1936 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie rozporządzenia z dnia 25 października 1934 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie niektórych towarów.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 229 z 1936

  Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 17 marca 1936 r. o pielęgniarstwie.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 228 z 1936

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1936 r. o uznaniu stowarzyszenia "Związek Harcerstwa Polskiego" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 227 z 1936

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1936 r. w sprawie przeprowadzenia spisu ludności miasta Gdyni.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 225 z 1936

  Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 kwietnia 1936 r. o Funduszu Obrony Narodowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 224 z 1936

  Ustawa z dnia 9 kwietnia 1936 r. o zatwierdzeniu zmian statutu Banku Polskiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 223 z 1936

  Ustawa z dnia 9 kwietnia 1936 r. o likwidacji Tymczasowej Kasy Przezorności Pracowników Kolei Państwowych Polskich w b. zaborze rosyjskim.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 222 z 1936

  Ustawa z dnia 9 kwietnia 1936 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 18 grudnia 1919 r. o czasie pracy w przemyśle i handlu.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 221 z 1936

  Ustawa z dnia 9 kwietnia 1936 r. o użyciu broni przez wartowników cywilnych, będących pod nadzorem Ministerstwa Spraw Wojskowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 220 z 1936

  Ustawa z dnia 9 kwietnia 1936 r. o wywłaszczaniu nieruchomości na cele budowy portów i innych urządzeń morskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 219 z 1936

  Ustawa z dnia 9 kwietnia 1936 r. o uregulowaniu stanu prawnego niektórych gruntów, wywłaszczonych na cele obrony Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 218 z 1936

  Ustawa z dnia 9 kwietnia 1936 r. o zamianie nieruchomości państwowej (Ambasada R. P. w Paryżu).

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 217 z 1936

  Ustawa z dnia 9 kwietnia 1936 r. o odstąpieniu gminie m. st. Warszawy gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 216 z 1936

  Ustawa z dnia 4 kwietnia 1936 r. o przejęciu przez Skarb Państwa niektórych zobowiązań finansowych m. Gdyni.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.