Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 42, poz. 316 z 1936

Wyszukiwarka

Tytuł:

Oświadczenie Rządowe z dnia 7 maja 1936 r. w sprawie złożenia przez W. Brytanję, Meksyk i Turcję dokumentów ratyfikacyjnych Międzynarodowej Konwencji Telekomunikacyjnej z dnia 9 grudnia 1932 r., rozciągnięcia tej konwencji na niektóre terytorja brytyjskie oraz przystąpienia Południowej Rodezji do powyższej konwencji.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1936-05-07
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 42, poz. 316 z 1936


Dziennik Ustaw Nr 42, poz. 316 z 1936 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 42, poz. 315 z 1936

  Oświadczenie Rządowe z dnia 29 kwietnia 1936 r. w sprawie zgłoszenia przystąpienia Strefy Tangeru do porozumienia madryckiego z dnia 14 kwietnia 1891 r. dotyczącego zwalczania fałszywych oznaczeń pochodzenia towarów, przejrzanego ostatnio w Hadze dnia 6 listopada 1925 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 42, poz. 314 z 1936

  Oświadczenie Rządowe z dnia 29 kwietnia 1936 r. w sprawie zgłoszenia przystąpienia Strefy Tangeru do Konwencji Związkowej Paryskiej z dnia 20 marca 1883 r. o ochronie własności przemysłowej, przejrzanej ostatnio w Hadze dnia 6 listopada 1925 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 42, poz. 313 z 1936

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 maja 1936 r. w sprawie ustalenia liczby i siedzib sędziów śledczych w okręgu Sądu Okręgowego w Siedlcach.

 • Dziennik Ustaw Nr 42, poz. 312 z 1936

  Rozporządzenie Ministrów: Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 22 maja 1936 r. o używaniu rowerów na drogach publicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 42, poz. 311 z 1936

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 maja 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o Małopolskim Funduszu Przemysłowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 42, poz. 310 z 1936

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 maja 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o emisji II-ej serji 3% państwowej renty ziemskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 42, poz. 309 z 1936

  Rozporządzenie Ministrów: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Sprawiedliwości z dnia 11 maja 1936 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie wykonywania ustawy o scalaniu gruntów.

 • Dziennik Ustaw Nr 42, poz. 308 z 1936

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 5 maja 1936 r. o pasaniu inwentarza i zbieraniu ściółki w lasach państwowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 42, poz. 307 z 1936

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 1936 r. o nadaniu mocy powszechnie obowiązującej orzeczeniu Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej z dnia 7 kwietnia 1936 r. dla wszystkich robót budowlanych na obszarze m. st. Warszawy.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.