Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 57 z 1936

Wyszukiwarka

Tytuł:

Oświadczenie Rządowe z dnia 21 listopada 1935 r. w sprawie złożenia przez Kubę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji w sprawie wieku dopuszczania dzieci do pracy w rolnictwie z dnia 16 listopada 1921 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1935-11-21
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 57 z 1936


Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 57 z 1936 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 60 z 1936

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 18 grudnia 1935 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o urzędach rozjemczych do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 59 z 1936

  Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 5 grudnia 1935 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o konwersji i uporządkowaniu długów rolniczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 58 z 1936

  Oświadczenie Rządowe z dnia 21 listopada 1935 r. w sprawie złożenia przez Kubę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji o prawie zrzeszania się i koalicji pracowników rolnych z dnia 12 listopada 1921 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 56 z 1936

  Oświadczenie Rządowe z dnia 21 listopada 1935 r. w sprawie złożenia przez Kubę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji w sprawie odszkodowań za nieszczęśliwe wypadki przy pracy na roli z dnia 12 listopada 1921 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 55 z 1936

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 stycznia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 28 czerwca 1926 r. o wykonaniu ustawy o mierniczych przysięgłych.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 54 z 1936

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 11 stycznia 1936 r. o wprowadzeniu w życie na pewnych obszarach Państwa niektórych postanowień ustawy o nadzorze nad hodowlą bydła, trzody chlewnej i owiec.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 53 z 1936

  Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 10 stycznia 1936 r. o zwinięciu i utworzeniu niektórych katedr i zakładów naukowych w Uniwersytecie Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 52 z 1936

  Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 4 stycznia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o zmianie rozporządzenia Ministra Komunikacji o pobieraniu opłat od statków, łodzi, tratew i spustu drzewa luźnego oraz za specjalne świadczenia na śródlądowych wodach publicznych, żeglownych i spławnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 51 z 1936

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 stycznia 1936 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżce celnej na jabłka świeże.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 50 z 1936

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 stycznia 1936 r. w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o ustaleniu podstawowej ceny za spirytus na kampanję 1935/36 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 49 z 1936

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 stycznia 1936 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 września 1932 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o monopolu spirytusowym, opodatkowaniu kwasu octowego i drożdży oraz sprzedaży napojów alkoholowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 48 z 1936

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 stycznia 1936 r. o przesunięciu w roku 1936 terminu składania niektórych wykazów, przewidzianych w ordynacji podatkowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 47 z 1936

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 grudnia 1935 r. o ustaleniu wysokości opłaty za nadzór nad zakładami ubezpieczeń za okres budżetowy 1934/35.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 46 z 1936

  Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 grudnia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Komunikacji o składaniu kaucji przez biura podróży.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 45 z 1936

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1936 r. o przekazaniu Towarzystwu Budowy Publicznych Szkół Powszechnych czynności, związanych z zarządem b. Funduszu Szkolnego Krajowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 44 z 1936

  Ustawa z dnia 9 stycznia 1936 r. w sprawie ratyfikacji protokółu taryfowego między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską, podpisanego w Warszawie dnia 27 marca 1935 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 43 z 1936

  Ustawa z dnia 9 stycznia 1936 r. w sprawie ratyfikacji podpisanego w Warszawie dnia 20 września 1935 r. protokółu dodatkowego do układu dodatkowego z dnia 3 lutego 1934 r. do konwencji handlowej, zawartej między Polską a Szwajcarją w dniu 26 czerwca 1922 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 42 z 1936

  Ustawa z dnia 9 stycznia 1936 r. w sprawie ratyfikacji porozumienia między Polską a Szwajcarją w formie wymiany not z dnia 29 lipca 1935 r., dotyczących wzajemnego udzielenia kontyngentów na tkaniny wełniane i plecionki do kapeluszy.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 41 z 1936

  Ustawa z dnia 9 stycznia 1936 r. w sprawie ratyfikacji umowy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką, podpisanej w Warszawie dnia 4 listopada 1935 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 40 z 1936

  Ustawa z dnia 9 stycznia 1936 r. w sprawie ratyfikacji dodatkowego traktatu ekstradycyjnego między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonemi Ameryki, podpisanego w Warszawie dnia 5 kwietnia 1935 r.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.