Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 380 z 1936

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 25 czerwca 1936 r. o zwinięciu i utworzeniu niektórych katedr i zakładów naukowych w szkołach akademickich.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1936-06-25
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 380 z 1936


Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 380 z 1936 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 384 z 1936

  Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 23 czerwca 1936 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Skarbu o wykonaniu dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej o podatku od nieruchomości.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 383 z 1936

  Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 23 czerwca 1936 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Skarbu o wykonaniu dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 listopada 1935 r. o podatku od lokali.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 382 z 1936

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 24 grudnia 1928 r. o trybie powoływania sędziów handlowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 381 z 1936

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 czerwca 1936 r. o zasadach i warunkach spłat lokat instytucyj kredytowych i prawa publicznego w Banku Gospodarstwa Krajowego, w bankach komunalnych i komunalnych kasach oszczędności, użytych zgodnie z przeznaczeniem na kredyty dla związków samorządowych, oraz pożyczek, udzielonych związkom samorządowym przez komunalne kasy oszczędności.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 379 z 1936

  Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 czerwca 1936 r. o przyznaniu ulg w sprawie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych XVI Międzynarodowym Targom Wschodnim, organizowanym przez Izbę Przemysłowo-Handlową we Lwowie w czasie od 5 września do 15 września 1936 r. włącznie, oraz Wystawie p. n. "Nasze Lasy i Ochrona Przyrody" we Lwowie w czasie od 5 września do 1 października 1936 r. włącznie.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 378 z 1936

  Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 16 czerwca 1936 r. w sprawie utworzenia komisyj egzaminacyjnych mistrzowskich przy szkołach mistrzów (majstrów) rzemiosł budowlanych.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 377 z 1936

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 czerwca 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Komunikacji w sprawie sposobu wymiaru i poboru świadczeń w naturze na niektóre cele publiczne.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 376 z 1936

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 maja 1936 r. o warunkach służby przygotowawczej i zasadach odpowiedzialności służbowej kandydatów na szeregowych Policji Państwowej, przyjętych do służby przygotowawczej w charakterze pracowników kontraktowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 375 z 1936

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1936 r. o nadaniu mocy powszechnie obowiązującej orzeczeniu Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej z dnia 18 maja 1936 r. dla wszystkich robót budowlanych na obszarze m. Lwowa.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 374 z 1936

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1936 r. o nadaniu mocy powszechnie obowiązującej orzeczeniu Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej z dnia 8 marca 1936 r. dla wszystkich robót budowlanych na obszarze m. Łodzi.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 373 z 1936

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1936 r. o nadaniu mocy powszechnie obowiązującej orzeczeniu Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej z dnia 4 marca 1936 r. dla wszystkich robót budowlanych na obszarze województwa poznańskiego z wyjątkiem niektórych powiatów.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 372 z 1936

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1936 r. o nadaniu mocy powszechnie obowiązującej orzeczeniu Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej z dnia 27 kwietnia 1936 r. dla wszystkich robót budowlanych na obszarze m. Krakowa i gmin okolicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 371 z 1936

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1936 r. o statystyce produkcji rolnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 370 z 1936

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1936 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach, zakładach i instytucjach państwowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 369 z 1936

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1936 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonarjuszów państwowych do grup uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych oraz o umundurowaniu niższych funkcjonarjuszów państwowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 368 z 1936

  Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 lipca 1936 r. o ustanowieniu Inspektora Obrony Powietrznej Państwa.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.