Logowanie

Dziennik Ustaw ROK 1936 NR 61

Wyszukiwarka

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 447 z 1936

  Oświadczenie Rządowe z dnia 6 sierpnia 1936 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji handlowej między Polską a Kanadą, podpisanej w Ottawie dnia 3 lipca 1935 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 450 z 1936

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 3 sierpnia 1936 r. o wprowadzeniu w życie na pewnych obszarach Państwa niektórych postanowień ustawy o nadzorze nad hodowlą bydła, trzody chlewnej i owiec.

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 451 z 1936

  Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 22 lipca 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o dozorze nad wyrobem i obiegiem środków kosmetycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 449 z 1936

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 20 lipca 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych o uznaniu pewnych ras i typów koni za nieodpowiednie pod względem hodowlanym dla niektórych obszarów Państwa.


 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 452 z 1936

  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 10 lipca 1936 r. w sprawie sprostowania błędów w tekście układu dodatkowego do traktatu handlowego z dnia 30 grudnia 1922 r. między Rzecząpospolitą Polską a Unją Ekonomiczną Belgijsko-Luksemburską, podpisanego w Brukseli dnia 2 marca 1936 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 448 z 1936

  Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 20 czerwca 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o bezpłatnem dostarczaniu druków dla celów bibljotecznych i urzędowej rejestracji.

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 446 z 1936

  Konwencja handlowa między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą, podpisana w Ottawie dnia 3 lipca 1935 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 1936 r.).

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.