Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 625 z 1936

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 1936 r. o niszczeniu odpisów protestów weksli i czeków.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1936-11-19
Data wejscia w życie:1936-12-07
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 625 z 1936


Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 625 z 1936 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 632 z 1936

  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 listopada 1936 r. o sprostowaniu błędu w przekładzie polskim załącznika I do konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami żelaznymi, podpisanej w Bernie dnia 23 października 1924 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 631 z 1936

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 listopada 1936 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych podpisanego w Warszawie dnia 13 marca 1936 r. protokołu dodatkowego do układu dodatkowego z dnia 3 lutego 1934 r. do konwencji handlowej polsko-szwajcarskiej z dnia 26 czerwca 1922 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 630 z 1936

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 października 1936 r. w sprawie złożenia przez Argentynę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji o prawie zrzeszania się i koalicji pracowników rolnych z dnia 12 listopada 1921 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 629 z 1936

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 października 1936 r. w sprawie złożenia przez Argentynę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji, dotyczącej odszkodowań za nieszczęśliwe wypadki przy pracy na roli, z dnia 12 listopada 1921 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 628 z 1936

  Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 26 listopada 1936 r. o czasowym zmniejszeniu liczby dni pracy, uważanych za tydzień podlegania obowiązkowi zabezpieczenia na wypadek bezrobocia, w odniesieniu do niektórych kategorii robotników sezonowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 627 z 1936

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 listopada 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o izbach rozrachunkowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 626 z 1936

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 listopada 1936 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 19 września 1936 r. o upoważnieniu urzędów celnych do przeprowadzania dochodzeń i rozstrzygania spraw karnych skarbowych oraz ustaleniu okręgów ich terytorialnej właściwości.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 624 z 1936

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 grudnia 1936 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień układu między Polską a Szwajcarią, dotyczącego likwidacji sum wpłaconych do odnośnych instytucji kompensacyjnych na rzecz wierzycieli polskich i szwajcarskich, podpisanego w Warszawie dnia 19 listopada 1936 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 623 z 1936

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 grudnia 1936 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie niektórych postanowień protokołu dodatkowego do prowizorycznego układu handlowego z dnia 18 lipca 1936 r. między Polską a Francją.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.