Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 296 z 1938

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 30 kwietnia 1938 r. o ustanowieniu okręgowych izb lekarsko-dentystycznych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1938-04-30
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 296 z 1938


Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 296 z 1938 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 299 z 1938

  Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 maja 1938 r. o sprostowaniu błędu w tekście ustawy z dnia 25 marca 1938 r. o wytwarzaniu i handlu dewocjonaliami i przedmiotami kultu religijnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 292 z 1938

  Ustawa z dnia 4 maja 1938 r. o podatku obrotowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 298 z 1938

  Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 2 maja 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie zmian w statucie Wileńskiego Banku Ziemskiego Spółki Akcyjnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 297 z 1938

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 maja 1938 r. w sprawie oznaczenia listów zastawnych i ich kursów przy spłacie niektórych wierzytelności hipotecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 295 z 1938

  Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 30 kwietnia 1938 r. o ordynacji wyborczej do rad okręgowych izb lekarsko-dentystycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 294 z 1938

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 27 kwietnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie zmiany rozporządzenia o pomieszczeniach i urządzeniach zakładów mleczarskich oraz o zawodowym przygotowaniu kierowników tych zakładów.

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 293 z 1938

  Ustawa z dnia 25 kwietnia 1938 r. o opłatach rejestracyjnych od przedsiębiorstw i zajęć.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-01-25 poz. 93

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie określenia obszaru działania i siedzib okręgowych urzędów probierczych

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-08 poz. 532

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 marca 2003 r. sygn. akt K 50/01

 • Dziennik Ustaw z 1999-02-16 poz. 195

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 lutego 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zajęć, których wykonywanie jest zabronione osobom dotkniętym chorobami wenerycznymi.

 • Dziennik Ustaw z 1999-07-14 poz. 676

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów.

 • Dziennik Ustaw z 2004-01-08 poz. 4

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.