Logowanie

Dziennik Ustaw ROK 1938 NR 36

Wyszukiwarka

 • Dziennik Ustaw Nr 36, poz. 306 z 1938

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 maja 1938 r. o przeniesieniu siedziby Sądu Grodzkiego z Białowieży do Hajnówki.

 • Dziennik Ustaw Nr 36, poz. 311 z 1938

  Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 maja 1938 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 kwietnia 1938 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 22 lipca 1932 r. o opłatach za legalizacji narzędzi mierniczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 36, poz. 305 z 1938

  Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 11 maja 1938 r. w sprawie zmiany rozporządzenia o Funduszu Popierania Wiertnictwa Naftowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 36, poz. 304 z 1938

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 10 maja 1938 r. o uchyleniu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 30 stycznia 1925 r. o zakresie uprawnień dyrekcyj lasów państwowych i nadleśnictw przy zawieraniu umów, dotyczących gospodarki w lasach państwowych.


 • Dziennik Ustaw Nr 36, poz. 303 z 1938

  Ustawa z dnia 28 kwietnia 1938 r. o ujawnianiu w księgach hipotecznych własności gruntów pounickich.

 • Dziennik Ustaw Nr 36, poz. 302 z 1938

  Ustawa z dnia 28 kwietnia 1938 r. o rejestrowych prawach rzeczowych na pojazdach mechanicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 36, poz. 309 z 1938

  Oświadczenie Rządowe z dnia 4 kwietnia 1938 r. w sprawie przystąpienia Kolonii Adenu i Birmanii do konwencji z dnia 12 października 1929 r. o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego.

 • Dziennik Ustaw Nr 36, poz. 308 z 1938

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 marca 1938 r. w sprawie przystąpienia Meksyku do protokołu z dnia 6 listopada 1936 r. dotyczącego przepisów o akcji wojennej łodzi podwodnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 36, poz. 310 z 1938

  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 21 marca 1938 r. o sprostowaniu błędu w tekście traktatu przyjaźni, handlowego i praw konsularnych między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki z dnia 15 czerwca 1931 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 36, poz. 307 z 1938

  Oświadczenie Rządowe z dnia 21 marca 1938 r. w sprawie przystąpienia Unii Południowo-Afrykańskiej do konwencji z dnia 11 października 1933 r. dla ułatwienia międzynarodowego obiegu filmów, mających charakter wychowawczy.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.