Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 20 z 1947

Wyszukiwarka

Tytuł:

Dekret z dnia 10 grudnia 1946 r. o umarzaniu utraconych dokumentów.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1946-12-10
Data wejscia w życie:1947-01-25
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 20 z 1947


Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 20 z 1947 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 29 z 1947

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 stycznia 1947 r. w sprawie uiszczenia opłat sądowych w sprawach cywilnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 26 z 1947

  Dekret z dnia 9 stycznia 1947 r. o upoważnieniu Ministra Skarbu do udzielenia poręki państwowej za zobowiązania przedsiębiorstwa "Gdynia - Ameryka Linie Żeglugi S.A." w Gdyni.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 25 z 1947

  Dekret z dnia 9 stycznia 1947 r. o wpisywaniu po dniu 31 grudnia 1946 r. w księgach hipotecznych (gruntowych, wieczystych) prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 24 z 1947

  Dekret z dnia 9 stycznia 1947 r. o zawieszeniu biegu przedawnienia i przedłużeniu terminów prawa wekslowego i czekowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 23 z 1947

  Dekret z dnia 3 stycznia 1947 r. o uregulowaniu ubezpieczeń rzeczowych i osobowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 22 z 1947

  Dekret z dnia 3 stycznia 1947 r. o zmianie dekretu o zasiłkach i pomocy dla wdów i sierot po ofiarach wrogów demokratycznego ustroju Polski.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 21 z 1947

  Dekret z dnia 3 stycznia 1947 r. w sprawie zmiany dekretu z dnia 22 lutego 1946 r. o rejestracji i przymusowym zatrudnieniu we władzach wymiaru sprawiedliwości osób, mających kwalifikacje do objęcia stanowiska sędziowskiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 28 z 1947

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 grudnia 1946 r. o cenach sprzedaży wyrobów tytoniowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 19 z 1947

  Dekret z dnia 10 grudnia 1946 r. o rejestracji i umarzaniu listów hipotecznych, listów długów gruntowych i rentowych, wydanych przed dniem 1 września 1939 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 27 z 1947

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 grudnia 1946 r. wydane co do § 14 w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Sprawiedliwości w sprawie wykonania w zakresie danin publicznych pobieranych na rzecz Skarbu Państwa art. 3, 15, 58 ust. 3, 59, 60 ust. 3, 117, 120, 148 ust. 1, 161 ust. 2 i 164 ust. 1 dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2005-10-27 poz. 1757

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 października 2005 r. sygn. akt K 6/04

 • Dziennik Ustaw z 1946-08-08 poz. 233

  Dekret z dnia 8 sierpnia 1946 r. o wpisywaniu w księgach hipotecznych (gruntowych) prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-24 poz. 1946

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla prostych zbiorników ciśnieniowych podlegających ocenie zgodności.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-30 poz. 1997

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie trybu przekazywania przez gminy danych z ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.

 • Komunikat UE z 2010-05-21 nr 132 poz. 16

  Postępowanie likwidacyjne – Decyzja (Rozporządzenie EHA/662/2010 z dnia 15 marca 2010 r.) o wszczęciu postępowania likwidacyjnego wobec Seguros (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.