Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 19 z 1948

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministrów: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Sprawiedliwości z dnia 31 grudnia 1947 r. o zmianie rozporządzenia Ministrów Administracji Publicznej i Sprawiedliwości w sprawie wykonania prawa o aktach stanu cywilnego oraz przepisów wprowadzających to prawo.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1947-12-31
Data wejscia w życie:1948-01-23
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 19 z 1948


pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 19 z 1948 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 22 z 1948

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 stycznia 1948 r. o sposobie ujawniania w księdze wieczystej prawa odrębnej własności lokali i innych praw rzeczowych na tych lokalach.

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 21 z 1948

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej w sprawie uznania uzdrowiska Jastrzębie-Zdrój za posiadające charakter użyteczności publicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 20 z 1948

  Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 31 grudnia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o właściwości organów samorządowych w zakresie orzecznictwa w sprawach karnych skarbowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 16 z 1948

  Ustawa z dnia 30 grudnia 1947 r. o poborze rekruta.

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 15 z 1948

  Ustawa z dnia 30 grudnia 1947 r. o prowizorium państwowego planu inwestycyjnego na okres od 1 stycznia do 31 marca 1948 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 14 z 1948

  Ustawa z dnia 30 grudnia 1947 r. o zmianie ustawy z dnia 3 lipca 1947 r. o państwowym planie inwestycyjnym na rok 1947.

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 17 z 1948

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1947 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonariuszów państwowych do grup uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych oraz o umundurowaniu niższych funkcjonariuszów państwowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 18 z 1948

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 grudnia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Ziem Odzyskanych i Administracji Publicznej o zasadach spłaty należności Skarbu Państwa za mienie nierolnicze przekazane na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska.

porady prawne online

Porady prawne

 • Sprostowanie aktu zgonu

  Jaki przepis prawa przewiduje, iż: "W sprawach sprostowania orzeka sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek osoby zainteresowanej, prokuratora lub kierownika urzędu (...)

 • Uznanie rozwodu orzeczonego za granicą

  Ślub zawarłem w 1976 roku w Polsce. Mieszkaliśmy od 1986 roku za granicą. W roku 2000 rozwiodłem się w Niemczech (oboje mieliśmy już obywatelstwo niemieckie). Mamy (...)

 • Zaświadczenie o treści wpisu w księgach stanu cywilnego

  Czy można uzyskać zaświadczenie stan cywilny danej osoby?

 • Biuro matrymonialne - wykrywanie oszustów

  Prowadzimy biuro matrymonialne. Często zgłaszają się do nas osoby o stanie cywilnym kawaler lub rozwodnik, w rzeczywistości jest zaś żonaty. Jakie mamy prawne możliwości (...)

 • Zgon i wymeldowanie osoby zmarłej

  Jedno z małżonków umiera. Czy chcąc wymeldować tą osobę z ewidencji w urzędzie miejskim, trzeba tą sprawę załatwić przez sąd? Na jakim formularzu należy to złożyć (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-23 poz. 1641

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 listopada 2002 r. sygn. akt SK. 40/01.

 • Dziennik Ustaw z 2011-08-04 poz. 972

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie doręczenia wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami

 • Dziennik Ustaw z 2003-07-24 poz. 1189

  Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego

 • Komunikat UE z 2009-12-19 nr 312 poz. 21

  Sprawa C-395/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny (Rzeczpospolita Polska) w dniu 13 października (...)

 • Dziennik Ustaw z 2001-09-11 poz. 1094

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 września 2001 r. w sprawie ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających pracowników uczelni do nagrody jubileuszowej oraz zasad jej obliczania i wypłacania.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.