Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 98 z 1951

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1951 r. w sprawie wywozu mienia ruchomego z obszaru Ziem Odzyskanych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1951-02-28
Data wejscia w życie:1951-03-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 98 z 1951


pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 98 z 1951 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 97 z 1951

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1951 r. w sprawie rygorów za niewykonanie zobowiązań w planowym skupie zboża oraz przesunięcia terminu płatności zaliczki na podatek gruntowy za rok 1951 dla niektórych grup podatników podatku gruntowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 96 z 1951

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1951 r. o pracach wzbronionych kobietom.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 94 z 1951

  Ustawa z dnia 26 lutego 1951 r. o zmianie ustawy w przedmiocie pracy młodocianych i kobiet.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 95 z 1951

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1951 r. w sprawie ustanowienia Izb Rzemieślniczych w: Koszalinie, Zielonej Górze i Opolu.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 99 z 1951

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 1951 r. w sprawie zmiany rozporządzenia o opłatach w postępowaniu przed sądem rejestrowym.

porady prawne online

Porady prawne

 • Przekształcenie wieczystego użytkowania w własność

  Czy wieczyści użytkownicy lub ich następcy prawni, którzy otrzymali nieruchomości na terenie tzw. ziem odzyskanych w zamian za pozostawione na wschodzie mienie zabużańskie (...)

 • Umieszczenie pamiątkowej tablicy na budynku

  Mieszkam w starej kamienicy na terenie tzw. ziem odzyskanych. W budynku tym na przełomie XVIII i XIX wieku urodził się i mieszkał wybitny wrocławski nauczyciel akademicki, (...)

 • Stawka VAT na refakturze

  Zawarto umowę najmu lokalu użytkowego, w której jest zapis, że wynajmujący będzie fakturował na najemcę koszty m.in. wywozu śmieci. Jaką stawkę należy zastosować (...)

 • Koncesja na ochronę osób i mienia

  W jakiej formie należy prowadzić działalność gospodarczą, aby móc otrzymać koncesję w zakresie usług ochrony osób i mienia?

 • Zapłata wierzycielowi zamiast komornikowi

  Mam dłużnika, przeciwko któremu złożyłem już wniosek egzekucyjny do komornika sądowego. Czy w tej sytuacji mam prawo zaproponować dłużnikowi, aby spłacił dług (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-14 poz. 1580

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 października 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu nieodpłatnego przekazywania mienia ruchomego Skarbu Państwa będącego w użytkowaniu jednostek podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

 • Monitor Polski 2004 nr 13 poz. 200

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2004 r. w sprawie roszczeń odszkodowawczych

 • Monitor Polski 1998 nr 46 poz. 647

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie uczczenia 80 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-23 poz. 1913

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich.

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-29 poz. 652

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.