Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 173 z 1951

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 1951 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wypłaty odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1951-04-14
Data wejscia w życie:1951-04-20
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 173 z 1951


pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 173 z 1951 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-06-22 poz. 762

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 czerwca 2011 r. sygn. akt SK 41/09

 • Dziennik Ustaw z 2001-10-09 poz. 1410

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2001 r. w sprawie państwowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek samorządu terytorialnego, z których mienia mogą być wyłączone nieruchomości zamienne, oraz określenia państwowej jednostki organizacyjnej, na którą może być nałożony obowiązek zapłaty odszkodowania na rzecz osób prawnych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw z 1999-06-14 poz. 553

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1999 r. w sprawie określenia państwowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek samorządu terytorialnego, z których mienia mogą być wyłączone nieruchomości zamienne, oraz określenia państwowej jednostki organizacyjnej, na którą może być nałożony obowiązek zapłaty odszkodowania na rzecz gmin wyznaniowych żydowskich lub Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich.

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-14 poz. 1178

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 22 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu wydawania decyzji o nabyciu przez użytkowników lub współużytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub stanowiących nieruchomości rolne

 • Dziennik Ustaw z 1999-10-29 poz. 1046

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania przez Skarb Państwa poręczeń i gwarancji oraz opłat z tytułu udzielonego poręczenia lub gwarancji.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.