Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 254 z 1954

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 1954 r. w sprawie zaliczenia niektórych gromad w poczet miast.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1954-10-07
Data wejscia w życie:1954-11-13
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 254 z 1954


pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 254 z 1954 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

 • Działki rolne w granicach miasta - przekształcenie

  Posiadam działkę rolną. Znajduje się ona w mieście. Słyszałem, że wszystkie działki w obrębie granic miast stają się budowlanymi z mocy prawa? Czy tak jest?

 • Zaliczenie darowizny na schedę spadkową

  Jeśli darczyńca w oświadczeniu notarialnym darowizny nieruchomości nie dokonał zwolnienia jej z obowiązku zaliczenia na schedę spadkową przez zstępnych (nie był (...)

 • Obowiązek zaliczenia darowizny do udziału w spadku

  Do 11 października 2007 r. sytuacja wyglądała następująco: współwłaścicielami kamienicy byliśmy ja 58/300, brat 58/300, osoba trzecia 15/300 i matka 169/300. Dnia (...)

 • Zaliczenie kaucji na poczet wkładu mieszkaniowego

  Nasza spółdzielnia mieszkaniowa powstała w 1993 r. na zasadzie nieodpłatnego przekazania w całości majątku zakładowego (lokale mieszkalne wraz z gruntami). Wraz z (...)

 • Zarachowanie na odsetki

  Klient zakupił lokal u developera. Developer naliczył odsetki za przekroczenie terminów wpłat, które klient zanegował. Developer potwierdzał wpłaty klienta fakturami (...)

Podobne Akty prawne

 • Legislacja UE z 2010-10-02 nr 260 poz. 22

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 987/2008 z dnia 8 października 2008 r. zmieniającego załączniki IV i V do rozporządzenia (WE) (...)

 • Komunikat UE z 2006-12-30 nr 331 poz. 9

  Sprawa C-170/05: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 14 grudnia 2006 r. [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil (...)

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-27 poz. 2722

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 grudnia 2004 r. sygn. akt K 2/04

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-24 poz. 1923

  Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw oraz o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-31 poz. 1819

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.