Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 125 z 1958

Wyszukiwarka

Tytuł:

Konwencja (nr 87) dotycząca wolności związkowej i ochrony praw związkowych, przyjęta w San Francisco dnia 9 lipca 1948 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1956-12-14
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 125 z 1958


pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 125 z 1958 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 131 z 1958

  Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 12 maja 1958 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 1932 r. o rejestrze państwowym statków powietrznych o sposobie ich rejestracji, o badaniu zdolności do lotu oraz o trybie wydawania dokumentów i ksiąg pokładowych tych statków, o systemie znaczenia statków powietrznych i umieszczania znaków na nich oraz o zakładaniu i prowadzeniu ksiąg pokładowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 132 z 1958

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 maja 1958 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 5 sierpnia 1949 r. o państwowym arbitrażu gospodarczym.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 130 z 1958

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 grudnia 1957 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji (nr 98) dotyczącej stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych, przyjętej w Genewie dnia 1 lipca 1949 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 129 z 1958

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 grudnia 1957 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji (nr 87) dotyczącej wolności związkowej i ochrony praw związkowych, przyjętej w San Francisco dnia 9 lipca 1948 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 128 z 1958

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 grudnia 1957 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji (nr 45) dotyczącej zatrudnienia kobiet przy pracach pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1935 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 127 z 1958

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 grudnia 1957 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji (nr 101) dotyczącej płatnych urlopów w rolnictwie, przyjętej w Genewie dnia 26 czerwca 1952 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 123 z 1958

  Konwencja (nr 101) dotycząca płatnych urlopów w rolnictwie przyjęta w Genewie dnia 26 czerwca 1952 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 124 z 1958

  Konwencja (nr 45) dotycząca zatrudnienia kobiet przy pracach pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach przyjęta w Genewie dnia 24 czerwca 1935 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 126 z 1958

  Konwencja (nr 98) dotycząca stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych, przyjęta w Genewie dnia 1 lipca 1949 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Ochrona bezpaństwowca w postępowaniu karnym

  Osoba nie posiadająca żadnego obywatelstwa - apatryda (zrzekła się obywatelstwa polskiego i nie otrzymała niemieckiego, stale zamieszkała na terenie Niemiec (od 20 lat), (...)

 • Ochrona członków związków zawodowych

  Czy nadal, po znowelizowaniu Kodeksu pracy, pracownikami chronionymi są przewodniczący związków zawodowych i rad pracowniczych?

 • Skarga do sądu na uchwałę związku zawodowego

  Statut związku zawodowego (zz) przewiduje możliwość odwołania od uchwały, (decyzji) podjętej na szczeblu lokalnym do komisji rewizyjnej szczebla lokalnego. Od tej decyzji (...)

 • Ochrona działaczy związkowych

  Jestem członkiem krajowej komisji rewizyjnej związku zawodowego. Otrzymałem wypowiedzenie z pracy. Czy członek krajowej komisji rewizyjnej związku zawodowego podlega (...)

 • Tymczasowe aresztowanie w świetle Konwencji

  W prawie polskim jest mowa, że dla zastosowania najsurowszego środka zapobiegawczego ustawa nie wymaga udowodnienia, a jedynie uprawdopodobnienia faktu. Mój partner został (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.