Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 6 z 1968

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 23 stycznia 1968 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1968-01-23
Data wejscia w życie:1968-01-27
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 6 z 1968


pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 6 z 1968 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 17 z 1968

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1968 r. w sprawie najniższych emerytur i rent.

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 19 z 1968

  Obwieszczenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 24 stycznia 1968 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 28 maja 1957 r. o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin.

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 16 z 1968

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1968 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy wystawianiu, doręczaniu oraz kontroli orzeczeń i zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy.

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 15 z 1968

  Ustawa z dnia 24 stycznia 1968 r. o rentach i innych świadczeniach dla rolników przekazujących nieruchomości rolne na własność Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 14 z 1968

  Ustawa z dnia 24 stycznia 1968 r. o przymusowym wykupie nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 13 z 1968

  Ustawa z dnia 24 stycznia 1968 r. o scalaniu i wymianie gruntów.

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 12 z 1968

  Ustawa z dnia 23 stycznia 1968 r. o zmianie i uzupełnieniu przepisów w sprawie nieuzasadnionej absencji w pracy.

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 11 z 1968

  Ustawa z dnia 23 stycznia 1968 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 10 z 1968

  Ustawa z dnia 23 stycznia 1968 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin.

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 9 z 1968

  Ustawa z dnia 23 stycznia 1968 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin.

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 8 z 1968

  Ustawa z dnia 23 stycznia 1968 r. o świadczeniach pieniężnych przysługujących w razie wypadków przy pracy.

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 7 z 1968

  Ustawa z dnia 23 stycznia 1968 r. o funduszu emerytalnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 21 z 1968

  Oświadczenie Rządowe z dnia 22 stycznia 1968 r. w sprawie przystąpienia Paragwaju do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów dotyczących zderzeń wraz z Protokołem podpisania, do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów dotyczących niesienia pomocy i ratownictwa morskiego wraz z Protokołem podpisania, sporządzonych w Brukseli dnia 23 września 1910 r., oraz do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów, sporządzonej w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 18 z 1968

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 15 stycznia 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zakresu obowiązków dozorców domów (bloków, kolonii) oraz innych osób zobowiązanych do utrzymania porządku i czystości w miastach i osiedlach.

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 20 z 1968

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 stycznia 1968 r. w sprawie przystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii do Konwencji o prawach politycznych kobiet, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Odszkodowanie za błędne wystawienie Rp-7

  Czy w związku z błędnie wykazanymi składnikami wynagrodzenia na druku Rp-7 wystawionego przez pracodawcę, mogę domagać się odszkodowania za poniesione przeze mnie (...)

 • Zwrot kosztów pogrzebu

  Druga żona mojego śp. ojca pokryła koszty pogrzebu z jego oszczędności zgromadzonych na rachunku bankowym, załączając kopie rachunków do pisma procesowego podaje (...)

 • Uprawnienia wdowy po inwalidzie wojennym

  Proszę o wyjaśnienie, czy w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 października 2002 roku o zaopatrzeniu inwalidów wojennych(...), wdowa po inwalidzie wojennym (...)

 • Emerytura wojskowa a kapitał początkowy

  Jestem emerytem wojskowym. Świadczenie to nabyłem w 1996 roku. Zaraz po nabyciu świadczeń jak wyżej podjąłem prace w cywilu na pełnym etacie i obecnie osiągam stosunkowo (...)

 • Emerytura wojskowa

  Kto jest uprawniony do emerytury wojskowej?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1983-04-28 poz. 99

  Ustawa z dnia 28 kwietnia 1983 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin.

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-18 poz. 1604

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 listopada 2002 r. sygn. akt P. 7/01.

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-25 poz. 459

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-12 poz. 1410

  Ustawa z dnia 15 października 2008 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

 • Dziennik Ustaw z 2010-03-10 poz. 204

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2010 r. sygn. akt K 6/09


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.