Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 141 z 1970

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 czerwca 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o czasowej niezdolności do pracy.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1970-06-02
Data wejscia w życie:1970-07-07
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 141 z 1970


pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 141 z 1970 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 138 z 1970

  Ustawa z dnia 30 czerwca 1970 r. o zmianie dekretu o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 137 z 1970

  Ustawa z dnia 30 czerwca 1970 r. o Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 136 z 1970

  Ustawa z dnia 30 czerwca 1970 r. o zmianie ustawy o ławnikach ludowych w sądach powszechnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 135 z 1970

  Ustawa z dnia 30 czerwca 1970 r. zmieniająca ustawę o dyscyplinie wojskowej oraz o odpowiedzialności żołnierzy za przewinienia dyscyplinarne i za naruszenia honoru i godności żołnierskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 134 z 1970

  Ustawa z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 139 z 1970

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1970 r. w sprawie zakresu działania Centralnego Urzędu Geologii i organów do spraw geologii prezydiów wojewódzkich rad narodowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 143 z 1970

  Oświadczenie Rządowe z dnia 4 czerwca 1970 r. w sprawie przystąpienia Węgierskiej Republiki Ludowej do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), sporządzonej w Genewie dnia 19 maja 1956 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 142 z 1970

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 maja 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Kostarykę Jednolitej konwencji o środkach odurzających z 1961 r., sporządzonej w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 140 z 1970

  Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 21 maja 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obrotu mięsem pochodzącym z uboju gospodarczego.

porady prawne online

Porady prawne

 • Renta z tytułu niezdolności do pracy a praca

  Czy jest taka możliwość, aby otrzymywać rentę z tytułu czasowej niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową i jednocześnie nadal pracować?

 • Niekorzystanie ze zwolnienia L4

  Lekarz wystawił mi zwolnienie z pracy z powodu choroby. Czy mam prawo niekorzystać z tego zwolnienia (tzn. nie złożyć go w mojej firmie i przychodzić do pracy)?

 • Niezdolność do pracy nauczyciela mianowanego

  Karta Nauczyciela mówi w art. 23 ust. 1 pkt 2: Stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania ulega rozwiązaniu w razie czasowej niezdolności nauczyciela (...)

 • Staż na nauczyciela dyplomowanego

  Obecnie rozpoczęłam staż na nauczyciela dyplomowanego. Jestem w ciąży i posiadam zwolnienie lekarskie. Jak długo może trwać przerwa w stażu i co w przypadku, gdy (...)

 • Renta a okresowa niezdolność do pracy

  Trzy lata temu otrzymałam z tytułu choroby zawodowej 30% uszczerbku na zdrowiu i rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Obecnie stan mojego zdrowia uległ (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-29 poz. 1683

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niezdolności do pracy

 • Komunikat UE z 2006-02-17 nr 40 poz. 1

  Oświadczenie Niderlandów zgodnie z art. 5 i art. 97 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia (...)

 • Dziennik Ustaw z 2012-04-23 poz. 439

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania

 • Komunikat UE z 2007-07-07 nr 155 poz. 43

  Sprawa F-97/06: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 22 maja 2007 r. — López Teruel przeciwko OHIM (Urzędnicy — Niezdolność (...)

 • Komunikat UE z 2007-07-07 nr 155 poz. 43

  Sprawa F-99/06: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 22 maja 2007 r. — López Teruel przeciwko OHIM (Urzędnicy — Nieobecność (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.