Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 117 z 1971

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1971-05-20
Data wejscia w życie:1972-01-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 117 z 1971


©Kancelaria Sejmu

s. 1/3

USTAWA z dnia 20 maja 1971 r.     

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1971 r. Nr 12, poz. 117, z 1985 r. Nr 23, poz. 100, z 1991 r. Nr 73, poz. 321, z 1997 r. Nr 98, poz. 602.

Art. I. 

      znia 1972 r. Art. II.   

      

       !"#$%  & ' ( )%  !! *!+

     ,-. / 0+ 012 $3 zmianami);

2) ustawa z dnia 15 grudnia 1951 r. o orzecznictwie karno-administracyjnym (Dz.U. z 1966 r. Nr 39, poz. 233); 0'  !+  24    5 % *2!     $,-.*1/02+!'6 7'  0*  02    !+  *2!    awach ziemniaków (Dz.U. z 1961 r. Nr 35, poz. 183); 2' !7 02  # *20    3 ,-./25!77*24/0+10'6

6) art. 10 ust. 3 dekretu z dnia 2 lutego 1955 r. o terenowych organach administracji morskiej (Dz.U. Nr 6, poz. 35). §

3. Do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie Kodeksu post

          %  tego kodeksu oraz przepisami niniejszej ustawy. Art. III. (  

 

  o wykroczenia:

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 2/3

' *0  5%  *27

 o  8       8  higienie pracy oraz sprawowania inspekcji pracy (Dz.U. z 1968 r. Nr 8, poz. 47);

2) art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 29 marca 1963 r. o cudzoziemcach (Dz.U. Nr 15, poz. 77). §

2. W ustawie z dnia 30 maja 1962 r. o gospodarce paliwowo-energetycznej ,-./0!25'  +  9 89  y 9 89 7 +% 

 Art. IV. :%   ; 

 %   d $    

     % odsy; #$%  $  

 %       

   o

    Art. V. ( 

      

 $   

  # %    Art. VI. <%=  #$%  ; =$   #    0% #  2555;      

       %#$   8   Art. VII. > %  <    25151! 69, 87, 119, 121, 122, 124, 126, 132, 133, 135, 136 i 138 Kodeksu wykro8 $    ;  #  $  o ; #  #%#     

%# #  ;  !:%   $  ; 

 #  8  a

   

  #

  Art. VIII. <   

    komisje, o których mowa w przepisie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r.

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

     ,-.*11/0*!00' 

      8  e $  ,   ;  $ '      % l ;   ;    

  nowe#; Art. IX.   

    w     & ' 

$   %#   8 

 rskich; !'

$ #$ "#.

@$ # %# 8 

#  $ 

 

 #$  ".

@$ Art. X. A     #   

   0  *1(  % ,-./471$3 j ' #%# % ; %#$  8

  #$  ; o%#$ 

 #$ Art. XI. B    

    %  isów dotychczasowych. Art. XII. "  %  =  

    

 Art. XIII. ) C $    

  sprawach o wykroczenia. Art. XV. .    *4!

A  24-02-99

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 117 z 1971 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.