Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 118 z 1971

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1971-05-20
Data wejscia w życie:1972-01-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 118 z 1971


©Kancelaria Sejmu

s. 1/5

USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. 

Art. 1. 

    

  o    

 organowi. Art. 2.  ! 

  " !

  z  #

 $  %

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1971 r. Nr 12, poz. 118, z 1972 r. Nr 49, poz. 312, z 1974 r. Nr 24, poz. 142, z 1975 r. Nr 16, poz. 91, z 1982 r. Nr 45, poz. 291, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 43, poz. 251, z 1991 r. Nr 32, poz. 131; z 1994 r. Nr 27, poz. 96; z 1998 r. Nr 113, poz. 717.

& " 

  !' ( )!% %'   

 

    !% % 

 

   !  )   

 ! (  e 

 !% %

 

    #i

 $  %   

 !% 

 administracji. Art. 3. '  '%  Art. 4. *( (  

( 

 +

 !  (y  

 !    kole(

 Art. 5.  ,     

(  o

! Art. 6.  -!  .  %   .   

 

( !% %

o%   

!  

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 2/5

 "    (!  % o

  /&0  ! !aszania kandydatów. & -!  

(  (    §  

 ony  ! ! 

1 1 " !   !  ( !%   !  

1

( Art. 7. 2!  

(

 , 3 

 

 

 !  4 53  ( 

4 &3!514 13 ! (  5 2!  

(

( !   u         !  

! 

 6 

 " 7 ( + "

 $!)( 

 ików gminnych (miejskich). Art. 8. "  

(   

 e   

  ! 

% 

 

 

!cenie prawnicze lub administracyjne.   

 Art. 9.   ! !

    o     ( 

 

 a 

      

  

  

  58  y 

    dnia 31 lipca ostatniego roku kadencji, w trybie, który Prezydent Rzeczypo

"

 %    5 #  '  & )       

 i

   Art. 10. 9  %   ' (

   ! ( a   ! ! 5 9

    ' 

( , (  

 n  (

   

! ( 

!  

     pracy.

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 3/5

Art. 11. ) !  

( !

 5 +  

( 

! 

(r( !

!  ( Art. 12. -!   (

 !%

!  w   ! %  ! 

( , :;( %!( ( '

  prawem." Art. 13. <!     

 !  

 ' 

  

 5 =

% !  ' 

  & "

 ( !  ( 

  

  !  sprawie. 1 -!   

  

  

%     ( ! 

     

   oczynkowego. Art. 14. -! 

   

 dla funkcjonariuszy publicznych. 5 < 

(

  !  

  6  ! 

  %'6 

 Art. 15. # ! 

 , 3% 4

2) utraty obywatelstwa polskiego; &3 

 

(

 4 13 

%   >54 83 

( 5  !'! , 3 

      !o ! 4 53 

(   (   %!4

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 4/5

&3 %   ! & @

 

 ( !  5    !  

' % ! egium. Art. 16. +

 %

!  

( %! 

( ( !

!  ( Art. 16a. ) ( 

   !  o

( (  !    y !  #   ! 

  !y !! Art. 17. +

!( .   

  : : 5 '

 

 

! i  

   

 

  ó !  %  

 

du. Art. 17a. -%  

    

  

     egium. 5 #

 $  % %    

%  ( 

 !

 atu kolegium. Art. 18. #

 $  % %     !olegiów. Art. 19. -! 

! 

 %   

( o

  

!   

   e ! 

 

   % ! 

!  

  )  

( 

  r  ! Art. 20. #

 $  %  #

 A

 %    

    !

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 5/5

!    ! 

  

  !   

    

 ! 

 eniu. 5 #

 $  %  #

 A

 %    

     6

 szko! Art. 20a. #

 $  % %     ! a

 !  

   

e !% (%  

 owym. Art. 21. Do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie niniejszej ustawy pozo

    

 

    przepisami. Art. 22. 7

   

strong>5

24-02-99

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 118 z 1971 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1998-09-30 poz. 937

  Ustawa z dnia 30 września 1998 r. o przedłużeniu kadencji ławników ludowych i członków kolegiów do spraw wykroczeń.

 • Dziennik Ustaw z 1994-06-24 poz. 396

  Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o przedłużeniu kadencji kolegiów odwoławczych przy sejmikach samorządowych oraz o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-21 poz. 987

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia zakresów właściwości miejscowej istniejących kolegiów do spraw wykroczeń oraz powołania kolegiów do spraw wykroczeń przy Sądach Rejonowych w Muszynie, Ostrzeszowie i Tychach.

 • Dziennik Ustaw z 2011-10-19 poz. 1340

  Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy — Kodeks wykroczeń

 • Dziennik Ustaw z 2010-08-20 poz. 1017

  Ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.