Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 163 z 1977

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 17 grudnia 1977 r. o polskiej strefie rybołówstwa morskiego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1977-12-17
Data wejscia w życie:1978-01-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 163 z 1977


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

USTAWA z dnia 17 grudnia 1977 r. 

 

 

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1977 r. Nr 37, poz. 163, z 1991 r. Nr 32, poz. 131

 

  

  

 morskiego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i zapewnienia ich racjonalnego wyko 

 

 a Art. 2.  ! 

" #"  !! " " !

  

" #

w

" 

$

  

" #o

" "%!

  & "  

"

' ()i ! 

"% * 

" # 

wstwa morskiego.

a

 

u  

 ust. 3 i 4 w art. 2

   

czasu zawarcia umo  

Królestwem Danii

a 

 Art. 10. + 

 ,'

,-./ 

" #

wstwa morskiego (Dz.U. Nr 3, poz. 14).

Art. 11. 0

   , ,-.1

24-02-99

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 163 z 1977 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-09-22 poz. 915

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 22 września 1999 r. w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zakresu działania okręgowych inspektoratów rybołówstwa morskiego oraz utworzenia okręgowych inspektoratów rybołówstwa morskiego.

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-29 poz. 840

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru legitymacji i oznaki służbowej inspektoratów rybołówstwa morskiego

 • Dziennik Ustaw z 1999-06-24 poz. 687

  Ustawa z dnia 24 czerwca 1999 r. o ratyfikacji Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-25 poz. 259

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zakresu działania okręgowych inspektoratów rybołówstwa morskiego.

 • Dziennik Ustaw z 2004-02-26 poz. 255

  Ustawa z dnia 8 stycznia 2004 r. o ratyfikacji Konwencji nr 148 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej ochrony pracowników przed zagrożeniami zawodowymi w miejscu pracy, spowodowanymi zanieczyszczeniami powietrza, hałasem i wibracjami, przyjętej w Genewie dnia 20 czerwca 1977 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.