Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 112 z 1982

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 4 maja 1982 r. o urzędzie Ministra Kultury i Sztuki.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1982-05-04
Data wejscia w życie:1982-05-20
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 112 z 1982


©Kancelaria Sejmu

s. 1/2

USTAWA z dnia 4 maja 1982 r. 

  

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1982 r. Nr 14, poz. 112, z 1997 r. Nr 141, poz. 943.

Art. 1.  

 edzinie kultury i sztuki. Art. 2.   1) stwarzanie warunków dla rozwoju wszystkich dziedzin kultury narodowej,  

 ! 

 "

3) ochrona dóbr kultury oraz tradycji i dziedzictwa narodowego, #

 

   " $% ! 

&  '( Art. 3. )

 

 !* + 

,  %, " ,  " -  " "

4) plastyki i wystaw artystycznych,

5) kinematografii, . "/"%%  " 0 

 1"

 11" 2 

, 

 ,   twórców i artystów wykonawców, 3 

 ! 

   ,  i "

10) tworzenia warunków rozwoju placówek upowszechniania kultury, ++

  " + ,% "

  

/ystycznego,

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

+-   

" +# 

   ! "   4 5 " +$

  *, * dziedzinie kultury i sztuki, w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych. Art. 4.  

" 

* (-",    , "  l  ( Art. 5. Minister Kultury i Sztuki, na podstawie przepisów ustawowych, organizuje wspó ,  "   ,   e %/ ( Art. 6. +( 6 ," //

  "  *"  ,   %   Sztuki. ( 4/   

   o* 

 

 6/istrów. Art. 7. 7 

  +.

 +3.+ (    Sztuki (Dz. U. Nr 10, poz. 53). Art. 8. 8 ! (

24-02-99

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 112 z 1982 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

 • Dzieła sztuki-wysokość podatku VAT

  Czy właściciel galerii sztuki, uiszczający VAT od marży, powinien naliczać podatek wg stawki 7% czy 22% od marży?

 • Obowiązki i prawa nauczyciela dyplomowanego

  Jakie obowiązki ma nauczyciel dyplomowany?

 • Kurator absentis-koszty

  Sprawa jest o ustanowienie służebności drogi koniecznej. Nieznane jest miejsce pobytu jednego z właścicieli działek, po których ma być szlak drogi. Dane z CBA. Wnioskodawców (...)

 • Przepisy regulujące umowę sprzedaży

  Jakie regulacje obowiązują w sytuacji, gdy firma sprzedająca nie dysponuje Ogólnymi Warunkami Sprzedaży? Czy jest to Kodeks Cywilny?

 • Obraz z USA

  Chciałbym przewieść samolotem z USA do Polski XIX-wieczny obraz polskiego malarza. Czy będę musiał płacić cło lub inne podatki? Jeszcze nie wiem czy obraz zatrzymam (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1996-06-27 poz. 474

  Ustawa z dnia 27 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej.

 • Dziennik Ustaw z 1996-06-27 poz. 407

  Ustawa z dnia 27 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 • Dziennik Ustaw z 2006-03-28 poz. 366

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii

 • Dziennik Ustaw z 1999-05-24 poz. 513

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad i trybu i ich przekazywania.

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-30 poz. 882

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 12 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.